ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
131ธุรการซ่อมบำรุง
- จัดทำเอกสาร ใบเสนอราคา - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และกับแผนกต่างๆ - จัดทำเอกสาร สรุปของแผนก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคทีเอสซี จำกัด
132พนักงานขาย
-มีประสบการณ์ในการขาย -สมัครสัมภาษณ์ทราบผลทันที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคทีเอสซี จำกัด
133เจ้าหน้าที่ธุรการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
รายละเอียดงานลักษณะงานบริหารธุรการการเงินและบัญชีหมู่บ้านจัดสรรฯ 1. รับโทรศัพท์ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแลงานด้านเอกสารของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ 3. บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายขอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพฤกษ์ลดา รังสิตคลองสี่
134ผู้จัดการร้านย่างเนย สาขาบางพลี
1.บริหาร วางแผน บุคคลากร 2.ควบคุมดูแลความเรียบร้อย 3.จัดสรรค์พนักงานให้เพียงพอ 4.ควบคุมดูแลวัตถุดิบภายในร้านให้เพียงพอสำหรับลูกค้าในแต่ละวัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทไฟว์ เค.ที.คอน จำกัด
135ธุรการ
ติดต่อประสานงานทั่วไป จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ซี.พี. อะโกรเทค กรุ๊พ จำกัด
137ล่าม ไทย-จีน
แปลเอกสารภาษาจีน-ไทย , ไทย-จีน เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ระหว่างคนจีนกับคนไทย ติดต่อประสานงานกับบริษัทฯ ขนส่งระหว่างประเทศ และปฎิบัติตามคำสั่งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *ประจำที่ : ถ.พระราม2 ต.บางน้ำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด
139พนักงานต้อนรับ(ประจำสาขาเมเจอร์สุขุมวิทเอกมัย)
- ประสานงานลูกค้า - ดูแลและต้อนรับลูกค้า - มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ ขยัน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - ตรงต่อเวลา - ซื่อสัตย์ - รักงานบริการ กระตือรือร้น อดทน - แต่งตัวสุภาพ รักความสะอาด - พูดจาสุภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด (The Dental Clinic)
140พนักงานธุรการขาย(โรงงานสระบุรี)
1. จัดทำเอกสาร เพื่อสนับสนุนการขาย 2. ประสานงานกับพนักงานขาย และฝ่ายผลิต 3. รับลูกค้า เสนอขายและให้คำแนะนำสินค้า และผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทฯ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท หินอ่อน จำกัด