ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
141พนักงานจัดซืัอ
- เทียบราคาซื้อของ ตามคำสั่งซื้อจากหน่วยต่างๆ - จัดทำเอกสารเสนอผู้บริหารอนุมัติก่อนดำเนินการสั่งซื้อ - จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ - ประสานงานับหน่วยงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
142เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin)
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป - จัดการด้านการผลิตเอกสาร, พัสดุ, งานสารบรรณ - ประสานงานด้านต่างๆ ของแผนก - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
143ธุรการฝ่ายขาย
- ประสานงานติดต่อลูกค้า รับออเดอร์ ทำใบเสนอราคา เปิดบิลขาย วางบิล เก็บเชค - ประสานงานภายในเพื่อให้ส่งสินค้าได้ตามกำหนด - เชคสต๊อก คีย์รายการงานผลิต - รวบรวมเอกสารภาษีซื้อ - ภาษีขาย - ค่าใช้จ่ายต่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โชว่า คัลเลอร์ ปริ้นท์ จำกัด
146เลขานุการ ผู้บริหารหญิง
ดูแลเรื่องส่วนตัวเจ้านายผู้หญิง สามารถอยู่ออฟฟิศคนเดียวได้ จัดการประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูลโฆษณา update ลงโฆษณาขาย banner website online โปรแกรมสำเร็จรูป ...ดูรายละเอียด
องค์กร : NEAT PROPERTY (นีทท์ พร๊อพเพอร์ตี้)
147เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภสยนอกองค์กร 2. จัดทำ และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย 3.ควบคุม กำกับดูแล ให้พนักงานปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย 4. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด (มหาชน)
148เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลราคา ประจำสำนักงานใหญ่บางนา
1.ดำเนินการดึงข้อมูลในระบบ เพื่อมาจัดทำวิเคราะห์ข้อมูลราคา 2.ตรวจสอบราคาคู่แข่งแล้ววิเคราะห์ 3.คิดโปรเจคใหม่ๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)