ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
141เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด
1. ดำเนินการเกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การบันทึกข้อมูลลูกค้าในระบบ การต่ออายุสมาชิก การจัดส่งข่าวสารบริษัทฯ เป็นต้น 2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกองค์กร 3. จัดทำรายงานข้อมูลลูกค้า เพื่อเสนอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เป็นคุณ จำกัด
142พนักงานธุรการช่าง
-พนักงานธุรการ หัวหน้าช่าง / ซัพพอตช่าง ทำการประสานงานทั้่วไปภายในและภายนอกออฟฟิศ รวมถึงช่วยสนับสนุนการทำงานของช่างให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ (พนักงานในตำแหน่งนี้ต้องสามารถรับแรงกดดันจากลูกค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์รัส มารีน เซอร์วิส จำกัด
143HR Admin
• Payroll for employees • Take care of TIME ATTENDANCE and make a report. • Documenting personal documents. • Labor relations. • Recruitment • Prepare Contract Orientation of the new employees A...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออโต้ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
144Accountant
• Responsible for general accounting work of the company • Create an account with excel • Can understand the accounting documents very well • Prepare, track and check the purchase tax invoice / sal...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออโต้ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
145พนักงานจัดทำ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาษาอังกฤษ
1.ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลโครงงานต่างประเทศ 2.จัดทำวาระการประชุมและสื่อนำเสนอ 3.ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
146พนักงานบัญชี และ ผู้ช่วยพนักงานบัญชี
1.จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี 2.วิเคราะห์รายการบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและระเบียบกรม สรรพากร 3.จัดพิมพ์รายละเอียดประกอบการเงิน 4.ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
147พนักงานปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบความปลอดภัยรถขนส่งก๊าซ NGV 2.จัดคิวรถก่อนเข้าทำการโหลดก๊าซ NGV ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
148พนักงานบัญชีอาวุโส (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี - รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ทวนสอบความถูกต้องของงบ - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำ slide presentati...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
149ธุรการคลังสินค้า
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริหารพัสดุ คลังพัสดุ Spare Part งานบำรุงรักษา Spare Part งานตรวจนับพัสดุ งาน TPM งานเบิกจ่ายพัสดุด้วยระบบ SAP ตัด Stock พัสดุและทำรายงาน จัดทำรายงานจัดหาพัสดุสำรองคลัง งานจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
150พนักงานส่งเสริมการขาย
1. จัดทำเอกสารขอคืนภาษี 2. นำส่งเอกสารภาษีสรรพสามิต 3. ทำสต๊อกสินค้า 4 สุ่มตรวจสินค้าที่เตรียมจ่ายให้ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)