ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 18 จากทั้งหมด 106 หน้า จำนวน 1,054 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
171พนักงานจัดทำ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาษาอังกฤษ
1.ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลโครงงานต่างประเทศ 2.จัดทำวาระการประชุมและสื่อนำเสนอ 3.ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
172พนักงานบัญชี และ ผู้ช่วยพนักงานบัญชี
1.จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี 2.วิเคราะห์รายการบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและระเบียบกรม สรรพากร 3.จัดพิมพ์รายละเอียดประกอบการเงิน 4.ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
173พนักงานปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบความปลอดภัยรถขนส่งก๊าซ NGV 2.จัดคิวรถก่อนเข้าทำการโหลดก๊าซ NGV ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
174พนักงานบัญชีอาวุโส (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี - รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ทวนสอบความถูกต้องของงบ - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำ slide presentati...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
175ธุรการคลังสินค้า
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริหารพัสดุ คลังพัสดุ Spare Part งานบำรุงรักษา Spare Part งานตรวจนับพัสดุ งาน TPM งานเบิกจ่ายพัสดุด้วยระบบ SAP ตัด Stock พัสดุและทำรายงาน จัดทำรายงานจัดหาพัสดุสำรองคลัง งานจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
176พนักงานส่งเสริมการขาย
1. จัดทำเอกสารขอคืนภาษี 2. นำส่งเอกสารภาษีสรรพสามิต 3. ทำสต๊อกสินค้า 4 สุ่มตรวจสินค้าที่เตรียมจ่ายให้ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
179ธุรการ และ ผู้ช่วยจัดการ
1. จัดออเดอร์ลูกค้า ทำงานเอกสาร 2. แพ็คและจัดส่งสินค้าตามออเดอร์ 3. ดูแลควบคุมจัดการสต็อคสินค้า 4. จัดเตรียมข้อมูลสินค้า เตรียมงานไลฟ์ ผู้ช่วยเบื้องหลังในการไลฟ์ขายสินค้า 5. ประสานการทำงานภาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอพริล แอนด์ เมย์ จำกัด