ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 110 หน้า จำนวน 1,093 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
102Dispatcher/เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ประจำตึกเอ็มไพร์)
1. ประสานงานกับลูกค้า 2. จัดพิมพ์ใบเสนอราคา และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน พร้อมจัดส่งให้ลูกค้า 3. บันทึกข้อมูลการทำงานเข้าโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ 4. จ่ายงานเข้าโปรแกรม App. Mobile Phone 5. ออก PR...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
103เจ้าหน้าที่ธุรการ
ทำเอกสารให้ฝ่ายตรวจสอบ เอกสารประกันสังคม งานธุรการทั่วไป จัดเตรียมเอกสารฝ่ายขาย และงานเอกสารที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จิตต์จินดา จำกัด (@ Bangkok Cafe & Bar)
104ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
เข้างานเป็นกะได้ ดูแลภาพรวมของ operation ผลัดที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบการทำงานในร้าน ช่วยงานเอกสารของฝ่ายบริหาร สามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาอันรวดเว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จิตต์จินดา จำกัด (@ Bangkok Cafe & Bar)
105พนักงานเปิดบิล-สโตร์
1. ออกใบกำกับภาษี ส่งสินค้า 2. ออกเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 3. บันทึกเข้า-ออกสินค้า 4. ตรวจสอบยอดคงเหลือสินค้า 5. อื่นๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บาแล็นซ์ แพ็คกิ้ง จำกัด
106Sales Admin (ธุรการฝ่ายขาย)
- ประสานงานภายในองศ์กร - พิพม์เอกสาร - ประสานงานการขาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
107ธุรการ-วางแผน
- คีย์ข้อมูลลง Microsoft Excel หรือ Google Drive - ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตดำเนินงานแบบวันต่อวัน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในแผนก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 99 การปัก (1999) จำกัด
108พนักงานบริการหลังการขาย
1.บันทึกข้อมูลประวัติลูกค้า ข้อมูลการประกันสินค้า 2.ให้คำแนะนำ การแก้ปัญหาเบื้องต้น หากตัวสินค้ามีปัญหา 3.แนะนำศูนย์บริการใกล้บ้าน กรณีสินค้ามีปัญหา ไม่สามารถส่งซ่อมศูนย์ใหญ่ได้ 4.แนะนำสินค้าให้ลู...ดูรายละเอียด
องค์กร : STV Power Group Co.,Ltd.
109เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
1. ตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบการรับ 2.บันทึกรายการลูกหนี้และรายได้ต่างๆ เข้าระบบบัญชี 3.จัดทำรายงานลูกหนี้คงเหลือ และดำเนินการเคลียร์ลูกหนี้ 4.ปิดบัญชีรายได้ ลูกหนี้และบัญชีธนาคาร 5.จัดทำและตรวจสอบก...ดูรายละเอียด
องค์กร : STV Power Group Co.,Ltd.
110คลังสินค้า/ธุรการคลังสินค้า
-ติดต่อประสานงานภายในองค์กรในส่วนงานที่รับผิดชอบ -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย -บัญทึกข้อมูล สรุปงาน จัดทำรีพอท -ดูแลสต็อกในส่วนงาน -ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟิวชั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด