ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 74 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
1เลขานุการ
- ติดต่อประสานงาน,จัดเก็บเอกสาร,ทำงานเอกสารทุกชนิด...ดูรายละเอียด
องค์กร : MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
3เลขา ภาษาจีน อังกฤษ
ภาษา อังกฤษ จีน สำนักงานบัญชี และกฎหมาย รับทำ Visa And Workpermit งานกฎหมาย ขอใบอนุญาตต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทย มาสเตอร์ อินเตอร์ ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
4เลขานุการ
- รับคำสั่งจากผู้บริหารไปจัดการทำ - คอยติดตามผู้บริหาร จดงานให้ **ได้ภาษาจีนพิจารณา พิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : VND Medical Center
5Sales Coordinator / Sales representative
- ประสานงานขาย และดูแลเอกสารสัญญาของลูกค้าเก่า - ลูกค้าใหม่ - จัดทำ Presentation proposal และ Quotation - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
6เลขานุการ ธุรการบัญชี
ประสานงานกับลูกค้า จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดการระเบียนเวลา สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารดี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้งโซลูชั่น จำกัด
7เลขานุการผู้บริหาร(Secretary)
1. ประสานงานและจัดตารางการนัดหมายทั้งภายในและภายนอก โดยรู้และเข้าใจเรียงลำดับความสำคัญของงานได้ดี 2. รายงานความคืบหน้าเรื่องต่าง ๆ โดยตรงกับผู้บริหาร 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
8**ด่วน** Admin สัญญา 6 เดือน [ปสก 1-2 ปี ภาษาอังกฤษดี] รายได้ 18-22K ทำงานตึก AIA
• จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สื่อสารภาษาอังกฤษได้ เพราะในแผนกมีชาวต่างชาติ) • รับผิดชอบงาน Admin อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดเก็บเอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด