ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
1Financial Manager (FM)
- ให้คำปรึกษาเเละวางเเผนระบบการเงิน การลงทุนเเบบองค์รวม - นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเเละการลงทุน - ดูเเลระบบการเงินองค์รวม...ดูรายละเอียด
องค์กร : So N Group
2พนักงานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน : 183 หมู่ที่ 9 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
3เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกบัญชี / เงินสดย่อย / ออกงบการเงิน ตรวจภาษีซื้อ-ภาษีขาย / กระทบยอดธนาคาร และสามารถปิดงบการเงิน+งบกำไรขาดทุน+งบดุล สถานที่ปฏิบัติงาน : 183 หมู่ที่ 9 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
4พนักงานบัญชีฝ่ายขาย
บันทึกข้อมูลทางด้านบัญชี , ตรวจสอบรายการส่งเสริมการขาย , ทำรายงานสรุปทางด้านการขาย , งานเอกสาร ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
5เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
-จัดทำเอกสารใบเแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี -บันทึกและสรุปรายการบัญชีรับ -วางบิลเรียกเก็บเงินกับลูกค้า -รับวางบิลเจ้าหนี้การค้า -จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย -จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท -ป...ดูรายละเอียด
องค์กร : Firestar Power
6เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!!
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟรช มี จำกัด
7พนักงานรับออเดอร์และจัดเตรียมสินค้า***ด่วน***เริ่มงานทันที
1.บันทึกบัญชีผ่านโปรแกรม Express 2.รับออเดอร์ลูกค้า จัดเตรียมสินค้าให้คนส่งของ 3.ตรวจนับ-รับเข้า-จ่ายออก สินค้าในโกดัง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟรช มี จำกัด
9ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. จัดทำบัญชีภายในบริษัทฯ และรายการบัญชี และตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีของ AP,AR และกระทบยอด GL Code ที่ต้องปิดบัญชีได้ 2. ยื่นแบบภาษีให้กรมสรรพากร ยื่น ภงด.1 / ภงด.3 / ภงด.53 /ภพ 30 ได้ 3. ทำรายการปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟรช มี จำกัด
10เจ้าหน้าที่บัญชี (SKJ)
จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน บัญชี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง