ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
91สมุห์บัญชี
1. สมารถปิดงบต้นทุนโรงงานได้และผ่านการทำงานด้านโรงงานมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. สมารถใช้โปรแกรมทางบัญชีได้เป็นอย่างดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด
92เจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ (Telesales)
- ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อทางโทรศัพท์ - นำเสนอและเชิญชวนลูกค้าให้ใช้บริการของทางธนาคาร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
93เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (สาขาปิ่นทอง)
บันทึกบัญชขีแยกประเภท,ทั่วไป,ยื่นแบบ ภงด.1,3,53 และ ภพ.30 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
94Cashier Carpark
1. เก็บรายได้ตามอัตราค่าบริการที่กำหนดและถูกต้อง 2. บริการลูกค้าผู้มาให้บริการด้วยความเป็นมิตรไมตรี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด
95พนักงานธุรการบัญชี
งานประสานงานและงานด้านเอกสารชื้อขายและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิกเกอร์ เพาเวอร์ จำกัด
96หัวน้าบัญชี
- ตรวจสอบข้อมูลเอกสารทางด้านบัญชีทั้งลูกหนี้ เจ้าหนี้ และรายการปรับปรุงบัญชี - ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บริหารร้องขอ - ตรวจส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์ตโฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
98เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินด้านรับ
- ออกใบแจ้งหนี้ จัดชุดวางบิลลูกค้า - ติดตามหนี้ในประเทศและสรุปยอด Statement - รายงานลูกหนี้เกินกำหนดชำระ - ภาษี ภงด1,3,53 ภพ.30 - งานอื่นๆที่เกี่ยวของด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ - ทำงาน จ.-ศ 9...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ เฟรท ลอจิสติกส์ จำกัด