ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 16 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
151Chief Accountant
1. กำหนดนโยบายและวางแผนด้านบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท และ ลักษณะของธุรกิจ 2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และ ตรวจสอบการบันทึกบัญชี การปิดบัญชี ของบริษัทฯ ในแต่ละงวดให้ถูกต้อง ไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีสุวรรณ รีสอร์ท จำกัด (โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์)
153บัญชีการเงิน (อยู่ประจำที่โคราช)
1) จัดเก็บ และตรวจสอบการรับเงินประจำวัน เพื่อกระทบยอดขาย 2) ออกใบวางบิล สำหรับรายได้ส่งเสริมการขาย 3) ตั้งเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายย่อย, ตรวจสอบรายการเดินบัญชี 4) เปิดใบเสร็จรับเงินรายได้อื่นๆ 5) บัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : KellyandKlein
154Senior Accounting / หัวหน้างานบัญชี/การเงิน
ควบคุมงานด้านบัญชี •ทำงบ และปิดงบประจำเดือน, ประจำปี •ดูแลเกี่ยวกับเรื่องภาษีของกิจการ •ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบ •ติดต่อประสานงานกับสรรพากร •งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชี และงานที่ผู้บังคับบัญช...ดูรายละเอียด
องค์กร : KellyandKlein
155พนักงานบัญชี ( ด่วน )
- ลงบัญชีโดยการใช้โปรแกรม Express - ควบคุม ตรวจสอบ เก็บเอกสารเกี่ยวกับบัญชี และปิดงบ - ทำงาน จ.-ศ....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอซ อกริ บอนดิ้ง จำกัด
157ผู้ช่วยบัญชี/การเงิน
1. ทำใบสำคัญรับ และ ใบสำคัญจ่ายจ่าย 2. รวบรวมเอกสาร ภาษีซื้อ ภาษีขาย ใบสำคัญรับ และ ใบสำคัญจ่ายจ่าย เข้าเล่มเพื่อส่งสำนักงานบัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
159พนักงานบัญชี
พนักงานบัญชี จัดทำเอกสารส่งงบการเงิน ลงบันทึกข้อมูล ออกบิล ใบกำกับภาษี นำส่งเอกสารภาษี...ดูรายละเอียด
องค์กร : ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท
160บัญชี
งานด้านบัญชีและการเงิน สามารถปิดต้นทุนได้ มีความรู้ด้านภาษีต่างๆเป็นอย่างดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด