ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 17 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
161บัญชีการเงิน (อยู่ประจำที่โคราช)
1) จัดเก็บ และตรวจสอบการรับเงินประจำวัน เพื่อกระทบยอดขาย 2) ออกใบวางบิล สำหรับรายได้ส่งเสริมการขาย 3) ตั้งเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายย่อย, ตรวจสอบรายการเดินบัญชี 4) เปิดใบเสร็จรับเงินรายได้อื่นๆ 5) บัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : KellyandKlein
162Senior Accounting / หัวหน้างานบัญชี/การเงิน
ควบคุมงานด้านบัญชี •ทำงบ และปิดงบประจำเดือน, ประจำปี •ดูแลเกี่ยวกับเรื่องภาษีของกิจการ •ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบ •ติดต่อประสานงานกับสรรพากร •งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชี และงานที่ผู้บังคับบัญช...ดูรายละเอียด
องค์กร : KellyandKlein
163พนักงานบัญชี ( ด่วน )
- ลงบัญชีโดยการใช้โปรแกรม Express - ควบคุม ตรวจสอบ เก็บเอกสารเกี่ยวกับบัญชี และปิดงบ - ทำงาน จ.-ศ....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอซ อกริ บอนดิ้ง จำกัด
165ผู้ช่วยบัญชี/การเงิน
1. ทำใบสำคัญรับ และ ใบสำคัญจ่ายจ่าย 2. รวบรวมเอกสาร ภาษีซื้อ ภาษีขาย ใบสำคัญรับ และ ใบสำคัญจ่ายจ่าย เข้าเล่มเพื่อส่งสำนักงานบัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
167พนักงานบัญชี
พนักงานบัญชี จัดทำเอกสารส่งงบการเงิน ลงบันทึกข้อมูล ออกบิล ใบกำกับภาษี นำส่งเอกสารภาษี...ดูรายละเอียด
องค์กร : ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท
168บัญชี
งานด้านบัญชีและการเงิน สามารถปิดต้นทุนได้ มีความรู้ด้านภาษีต่างๆเป็นอย่างดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด
169บัญชี หรือ ผู้ช่วยบัญชี
1. บันทึกข้อมูลบัญชีประจำวัน 2. เตรียมเอกสารสำหรับยื่น ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด (สามารถสอนได้ ไม่ยาก) 3. รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย (สามารถสอนได้ ไม่ยาก) 4. ช่วยเอกสารทางบัญชี 5. แอดมิน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีอาร์เอ คอร์ป จำกัด
170เลขานุการ
เนื่องบริษัท กอบกิจการเกี่ยวกับงานอุตสหกรรมระบบปรับอากาศ งานเลขานุการจะแยกประเภทต่างๆดังนี้ 1.งานธุการประสานงานฝ่ายต่างๆ ภายในสำนักงาน 2.งานช่วยเอกสาร ต่างๆ 3.งานติดต่อลูกค้าและอื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด