ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 19 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
181หัวหน้าบัญชี/ประจำออฟฟิศสุวินทวงศ์ ( รับสมัครด่วนมากกก!!! )
ดูแลเรื่องการทำบัญชีภายในบริษัท ตรวจสอลความถูกต้องของรายรับรายจ่าย ติอต่อ ควบคุม ติดตาม ติดต่อเจรจากับลูกหนี้ เจ้าหนี้ ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานในสังกัดให้มีประสิทธฺภาพ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
182บัญชี
• การอัพเดรทบัญชีแยกประเภทและการแก้ไขความคลาดเคลื่อน • จัดเตรียมเอกสารในการทำงบดุลและรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด • จัดแสดงรายรับ รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท • ทำรายงานปิดงบประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
183พนักงานบัญชี
- คีย์ข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูป ( EXPRESS ) - จัดทำแบบ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53 ภพ.30 - จัดทำแบบประกันสังคม - รับพนักงาน Part Time ช่วยคีย์เอกสาร *** สถานที่ปฎิบัติงาน เลขที่ 101/131-132 ซอย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วัสสิกา การบัญชี จำกัด
185พนักงานฝ่ายบัญชี-ธุรการ
- จัดทำรายงานขาย - เอกสารวางบิล-รับเช็ค - ใบสำคัญรับ และใบสำคัญจ่าย ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ภงด 3, ภงด 53 - รายงานค่าใช้จ่าย - ใบสำคํญรับ ใบสำคัญจ่าย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบสทร้า จำกัด
187Accountiong Manager (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี)
1.บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (Silkspan.,co.,Ltd)
188เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (สาขาปิ่นทอง)
บันทึกบัญชขีแยกประเภท,ทั่วไป,ยื่นแบบ ภงด.1,3,53 และ ภพ.30 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
189Cashier Carpark
1. เก็บรายได้ตามอัตราค่าบริการที่กำหนดและถูกต้อง 2. บริการลูกค้าผู้มาให้บริการด้วยความเป็นมิตรไมตรี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด