ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
11ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี ( ประจำ สนญ.)
- ดูแลงานเกี่ยวกับลูกหนี้ และเจ้าหนี้ - ดูแล และควบคุมการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้อง - จัดทำงบการเงินได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รีเบิร์ท 198 จำกัด
12ผู้จัดการแผนกบัญชี ( ประจำ สนญ.)
- ดูแลระบบบัญชี ในด้านของ เจ้าหนี้ และลูกหนี้ - สามารถปิดงบการเงินประจำเดือนได้ - ดูแลการปิดบัญชีประจำเดือน - ดูแลระบบภาษีต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รีเบิร์ท 198 จำกัด
13เจ้าหน้าที่การเงิน
1. รับชำระเงินลุกค้า 2. งานกะ มีตารางการทำงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พระประแดงเวชการ จำกัด
15บัญชี ด่วน!!!
จัดทำด้านภาษีซื้อ ภาษีขาย ทำค่าใช้จ่ายรายเดือน เงินสดย่อย ตัดสต็อคสินค้า ติดตามลูกหนี้ค้างจ่าย เปิดบิลใบส่งของ ใบกำกับภาษี เช็คสินค้าก่อนออกส่งลูกค้า ใช้โปรแกรม CD ได้พิจารณาเป็นพิเศษ **ยินดีรับนั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โฮร่า เอเซีย จำกัด
18เจ้าหน้าที่การเงิน (Financial Officer)
- บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าที่เข้ารับบริการ - จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงิน - จัดทำรายงานสรุปด้านการเงิน - หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางพลี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
19พนักงานบัญชี
รับผิดชอบงานทางด้านบัญชี ลงบัญชีด้านรายจ่าย ทำเอกสารประกอบการจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบและบันทึกสต๊อกสินค้ารายวัน งานธุรการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
20บัญชี
• การอัพเดรทบัญชีแยกประเภทและการแก้ไขความคลาดเคลื่อน • จัดเตรียมเอกสารในการทำงบดุลและรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด • จัดแสดงรายรับ รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท • ทำรายงานปิดงบประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด