ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
32พนักงานบัญชี
- ทำเอกสารด้านบัญชี - ออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ทำเอกสารต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตเค่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
33พนักงานบัญชี Parttime
รายละเอียดงานที่ทำ >ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 // หรือ ตามตกลง >ต้องเดินทางมาทำที่ออฟฟิศไม่สามารถรับงานไปทำเองที่บ้านได้ >คีย์ภาษีซื้อ ภาษีขาย ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป >คีย์รายการทางบัญชี ผ่า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.พี.แอคเคาท์ติ้ง โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
34นักศึกษาฝึกงาน (บัญชี)
>รายละเอียดการฝึกงาน >จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. >คีย์ภาษีซื้อ ขาย ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป >คีย์ใบสำคัญรับเงิน จ่ายเงิน ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป >งานตรวจสอบเอกสารในระบบบัญชี >งานเอกสาร และ ธุรการทั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.พี.แอคเคาท์ติ้ง โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
35เจ้าหน้าที่บันทึกใบขนสินค้า
1.สามารถบันทึกใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกได้ 2.พนักงานบัญชี 3.CS-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 4.จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวของต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส เอ็ม เอส โลจิสติคส์ จำกัด
36เจ้าหน้าที่บัญชี-เจ้าหนี้
- ลงบัญชีต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - สรุปยอดเจ้าหนี้คงเหลือ - สรุปภาษีต่าง ๆ - มีความรู้ทางด้านบัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส เอ็ม เอส โลจิสติคส์ จำกัด
38พนักงานการเงินสัญญาจ้าง 6 เดือน (สังกัดบริษัทในเครือ)
- บันทึกรับชำระค่าเบี้ยประกัน และตัดรับชำระเบี้ยประกันในระบบ - เคลียร์เงินทดลองจ่าย - ออกใบกำกับภาษี - ดูและการเงินฝั่งรับ (สาขา) - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
39Finance Manager /ผู้จัดการส่วนการเงิน รับ-จ่าย
การเงินส่วนจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน และ กระบวนการทำจ่ายสินไหมทดแทน การจ่ายเบี้ยถอนคืน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน การจ่ายต่างประเทศ และ การปรับปรุงบัญชี ในระบบ IIA ควบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
40เจ้าหน้าที่บัญชีส่วนจ่าย (AP)
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องและครบถ้วนและผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ บันทึกตั้งจ่ายในระบบเบิกจ่ายของบริษัท จัดทำรายงานและบันทึกรายการตัดจ่ายค่าใช้จ่าย, บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ (ค่าใช...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)