ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
41ฝ่ายการเงิน
ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานในการทำจ่าย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พันธวิต จำกัด
42เจ้าหน้าที่บุคคล
1.งานสรรหาพนักงาน 2. งานระบบเงินเดือน 3. งานTime Attendance 4. งานฝึกอบรมพนักงาน 5. งานระเบียบข้อบังคับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
43เจ้าหน้าที่บัญชี (Accountant)
- บันทึกรายการบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูปฯ - จัดทำแบบฟอร์มภาษีประจำเดือน - กระทบยอดบัญชีและปิดงบการเงินประจำเดือน - จัดทำรายงานทางด้านบัญชี - ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซ วัน โซลูชั่นส์ จำกัด
45พนักงานบัญชี
รายละเอียดงานมีดังนี้ - ดูแลงานธุรการ/บัญชีให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ดูแลเอกสารภาษีของบริษัทและเอกสารต่างๆของลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - มีความละเอียดกับงาน -มีความขยันกระตือรือร้นก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี วิสดอม วินเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
46เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting)
ทำบัญชีทั่วไป : - บัญชีเจ้าหนี้ - บัญชีลูกหนี้ - บัญชีสินทรัพย์ - การเงิน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
47บัญชีต้นทุน
1.คำนวนต้นทุนเสนอผู้บริหาร 2.ดูแลระบบต้นทุนของบริษัททั้งระบบ 3.ควบคุมการนับสินค้าของโรงงานและการทำงานในระบบMac-Sของโรงงาน 4.สรุปมูลค่าสินค้าคงเหลือทุกเดือน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
49Telesale (นำเสนอสินเชื่อ)
โทรหาลูกค้าเพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร : - สินเชื่อส่วนบุคคล - บัตรกดเงินสด - บัตรเครดิต - สินเชื่อรถยนต์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
50สมุห์บัญชี (Accounting officer)
• ควบคุมดูแล การปฎิบัติงานด้านบัญชีทั้งหมด จัดทำนโยบายบัญชี การบันทึกบัญชี การปิดปัญชี การจัดทำงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบฯ รายไตรมาส/ปี ทันเวลาและถูกต้องพร้อมรับรองการตรวจสอบทั้งจากฝ่ายตรวจสอบกิจก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด