ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
61พนักงานบัญชี
รับผิดชอบงานทางด้านบัญชี ลงบัญชีด้านรายจ่าย ทำเอกสารประกอบการจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบและบันทึกสต๊อกสินค้ารายวัน งานธุรการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
62บัญชี
• การอัพเดรทบัญชีแยกประเภทและการแก้ไขความคลาดเคลื่อน • จัดเตรียมเอกสารในการทำงบดุลและรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด • จัดแสดงรายรับ รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท • ทำรายงานปิดงบประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
63ผู้จัดส่วนบัญชี ด่วน
1.รับนโยบายด้านการบริหารจัดการบัญชี เพื่อวางแผนงานในการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 2.วางแผน ควบคุมติดตาม จัดทำ และตรวจสอบ เกี่ยวกับงานด้านบัญชี 3.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีต่าง ๆ และ**สามารถปิดงบบั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน)
64เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน/หัวหน้าบัญชีการเงิน (ด่วนมาก)
1. ตรวจสอบเอกสารซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีซื้อ การรับ-จ่ายเงิน การติดตามการชำระเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ทำการชำระเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารประกอบการจ่ายชำระเงินที่ได้ตรวจสอบแล้ว 2...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด
67พนักงานบัญชี
ปิดงบประจำปี ภงด53, ภงด1, ทำบัญชีภายใน , ภพ30 บันทึกรายรับรายจ่าย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจริญศรีซีนิท จำกัด
68บัญชีเจ้าหน้าหนี้-การเงิน
1. สรุปภาษีซื้อ-ขาย จัดทำ ภพ.30 ยื่นตรงเวลา ไม่ผิดพลาด 2. จัดทำเอกสารการจ่าย บันทึกบัญชีและจัดทำเช็คจ่ายได้ถูกต้อง 3. จัดทำเอกสารและควบคุม เบิก-จ่าย เงินสดย่อยได้ถูกต้อง 4. ตั้งค่าใช้จ่ายและบันทึก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมวิทออโต้พาร์ท จำกัด
69ธุรการบัญชี
- จัดทำใบสำคัญจ่าย และเอกสารการจ่ายเงิน - จัดทำเอกสารด้านการเงิน - คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ - ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel อื่นๆ - ติดต่อประสานงาน กับห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด (Inter PAC)