ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
71พนักงานบัญชี
- คีย์ข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูป ( EXPRESS ) - จัดทำแบบ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53 ภพ.30 - จัดทำแบบประกันสังคม - รับพนักงาน Part Time ช่วยคีย์เอกสาร *** สถานที่ปฎิบัติงาน เลขที่ 101/131-132 ซอย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วัสสิกา การบัญชี จำกัด
73เจ้าหน้าที่บัญชี
-รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายและรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือน มาคีย์ลงในโปรแกรมบัญชีเพื่อสรุปยอดค่าใช้จ่ายและรายได้ของบริษัท และวิเคราะห์ผลกำไร-ขาดทุนในแต่ละเดือน -ตรวจเช็คข้อมูลที่ลงบัญชีว่ามีความถูกต้อง ครบถ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
74เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนอัตราเงิน (ประจำเคาเตอร์)
1. ให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราฯ แก่ลูกค้า 2. ให้บริการรับซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ 3. เสนอและแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
75นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)
มีความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการเงิน การบริหารธุรกิจ และโมเดลความ เสี่ยงในรูปแบบต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ใน การประเมิน วิเคราะห์ และคาดการณ์ ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน ที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
76เจ้าหน้าที่การเงิน
-จัดเก็บบันทึกรายการรับเงินประจำวัน และบันทึกรายการกระทบยอด -จัดทำรายงานเงินสดย่อย (Petty Cash) , ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) และใบลดหนี้ (Credit Note) -ดูแลการจ่ายเงินของค่าใช้จ่ายประจำเดือนของบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
77เจ้าหน้าที่การตลาดออฟไลน์/บัตรเครดิต
- แนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางด้านบัตรเครดิต - แนะนําข้อมูลการสมัครบัตรเครดิต ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
79พนักงานฝ่ายบัญชี-ธุรการ
- จัดทำรายงานขาย - เอกสารวางบิล-รับเช็ค - ใบสำคัญรับ และใบสำคัญจ่าย ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ภงด 3, ภงด 53 - รายงานค่าใช้จ่าย - ใบสำคํญรับ ใบสำคัญจ่าย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบสทร้า จำกัด