ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
71เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting)
ทำบัญชีทั่วไป : - บัญชีเจ้าหนี้ - บัญชีลูกหนี้ - บัญชีสินทรัพย์ - การเงิน - ปิดงบสรรพากร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
72พนักงานบัญชี/การเงิน
1.บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายและตัดจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน 2.จัดทำเอกสารจ่ายเงินและออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค.เอ็ม.จี.การ์เม้นท์ จำกัด
73Accountant
- จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเช็ค และทำเช็คเพื่อจ่าย Supplier - จัดทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย นำส่งแบบ ภ.ง.ด..3,53 - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ทำแบบภพ.30 บันทึกบัญชีA/R,A/P,Payment voucher - งานอื่น ๆ ที่ไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามเฟธเธอร์ ปรอดักส์ จำกัด
74เจ้าหน้าที่คอลเซนเตอร์ การตลาด
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล ดูแลเอกสาร วงเงินกู้สินเชื่อของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัดมหาชน ประจำฝ่ายการตลาดตรงสำนักงานใหญ่ ทำงาน จ-ศ 09.00-17.00 น....ดูรายละเอียด
องค์กร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
75เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Recruiting)
ลักษณะงาน - วางแผนดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายสำหรับองค์กร - ตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานในใบสมัคร เเละเอกสารประกอบการสมัครงาน ของ Candidates ทั้งหมด - ว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดโวคาโด จำกัด
77พนักงานบัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โฮม ไอ.ที จำกัด
78เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
จัดทำเอกสารด้านบัญชี เปิดบิลขาย รับวางบิล คีย์สต๊อกสินต้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มิสเตอร์ แซนต้า จำกัด
79พนักงานธุรการบัญชี
1. บัญทึกข้อมูลบัญชีในโปรแกรม Express 2. ควบคุมดูแลสต๊อคสินค้า 3. บันทึกยอดรายได้และค่าใช้จ่ายประจำเดือน 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5. เวลาทำงาน 9:00 - 18:00 น. จันทร์ - ศุกร์...ดูรายละเอียด
องค์กร : กรุงเทพแพทย์แผนบูรณาการ จำกัด
80ธุรการการเงิน/บัญชี
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางพลัด) เงินเดือน(บาท) : 12,000+ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น :...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเปเปอร์คาร์ตอนส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)