ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
71บัญชี-การเงิน
1.รับ-จ่าย ชำระหนี้ลูกค้า 2.วางบิลเก็บเงิน 3.คีย์เอกสารเกี่ยวกับการเงินเข้าระบบ 4.ใช้ระบบ Exp (ปฏิบัติงานที่่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออการ์นิค จำกัด
74บัญชี
แยกประเภทบัญชี หัก ณที่จ่าย สรุปรายการจัดซื้อ รวบรวมบิล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิวาเช่ เวดดิ้ง โดม จำกัด
75เจ้าหน้าที่ธุรการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
รายละเอียดงานลักษณะงานบริหารธุรการการเงินและบัญชีหมู่บ้านจัดสรรฯ 1. รับโทรศัพท์ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแลงานด้านเอกสารของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ 3. บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายขอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพฤกษ์ลดา รังสิตคลองสี่
76บัญชี
1.รับโทรศัพท์ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.ดูแลงานด้านเอกสารของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ 3.บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ รายวัน 4.รับชำระค่าสาธารณุปโภค และอื่นๆจาก...ดูรายละเอียด
องค์กร : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพฤกษ์ลดา รังสิตคลองสี่
78บัญชี-การเงิน(ด่วนมาก)
เปิดบิล, วางบิล, รับเช็ค, คิดเงินเดือนพนักงาน หรือตามที่มอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มบริษัท สยามแพคบรรจุภัณฑ์ จำกัด
79หัวหน้า/ผู้ช่วย แคชเชียร์
ออกบิล วางบิล-แจ้งเวลาที่โต๊ะ เก็บเงิน ร้านอาหารชาบูบุฟเฟ่...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มบริษัท สยามแพคบรรจุภัณฑ์ จำกัด
80พนักงานบัญชี (ประจำ พุทธมณฑลสาย3)
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งหมด เช่น ออกใบกำกับ จัดทำเอกสารส่งสรรพากร เช่น ภงด 3 ภงด. 53 ภพ.30 บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปตามระบบบัญชี จัดเก็บเอกสารตามระบบบัญชี งานอื่นๆที่เกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด