ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
81ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.ตรวจความความถูกต้องของเอกสารและการบันทึกบัญชี 2.ตรวจความความถูกต้องของเอกสารและการบันทึกบัญชีเอกสารจ่ายชำระหนี้ 3.ตรวจสอบรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายประจำเดือน และรายการผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี (GJ)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท หินอ่อน จำกัด
82ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน FA Prime
มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลิกภาพ ถ้าผ่านการสัมภาษณ์จะมีการรับรองรายได้ต่อเดือน 40,000-100,000 บาท (ขึ้นอยู่กับฐานรายได้เดิมและประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป) , มีค่าคอมมิชชั่นและโบนัสพิเศษ ลักษณ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอไอเอ จำกัด
83ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน FA Standard
มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลิกภาพ ถ้าผ่านการสัมภาษณ์จะมีการรับรองรายได้ต่อเดือน 15,000-30,000 บาท , มีค่าคอมมิชชั่นและโบนัสพิเศษ ลักษณะงานเริ่มจากการวางแผนการเงิน การประกันชีวิต แผนความคุ้มครองค่ารักษาพย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอไอเอ จำกัด
84ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย
ดูแลบริการลูกค้าหลังการขาย สำหรับเจ้าของกิจการผู้บริหารระดับสูงในองค์กรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.เอ็น คอนซัลท์
85เจ้าหน้าที่บัญชี
ตั้งหนี้จากการซื้อและค่าใช้จ่ายต่างๆ จัดทำใบลดหนี้หรือใบเพิ่ม • ดูแลรับผิดชอบภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายงานภาษีอื่นๆ • จัดทำเอกสารทางการบัญชี และเอกสารทางการเงิน • งานอื่น ๆ ที่ได...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทย ทีจีเค อินดัสทรี่ จำกัด
86แคชเชียร์
เก็บเงิน ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี คีย์ข้อมูล ใช้โปรแกรมเก็บเงิน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด (Jupiter Trevi Resort & Spa)
89บัญชี
1.รับวางบิล 2.ลงบัญชีเจ้าหนี้ 3.จัดซื้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเอเอ โลจิสติกส์ จำกัด
90พนักงานบัญชี
1.ทำบัญชีรับ-จ่าย แยกประเภท 2.ทำบัญชีต้นทุนใน และต้นทุนต่างประเทศ 3.ตรวจนับสต็อกสินค้า และบันทึกลงในระบบExpress สรุปรายงานสต็อกสินค้า และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำเอกสารต่างๆที่เกียวข้อง 5....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด