ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 48 หน้า จำนวน 475 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
92ผู้จัดการฝ่าย บัญชี
• ตรวจสอบเอกสารการบันทึกทุกรายการ ทุกประเภทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีในใบสำคัญจ่าย, ใบสำคัญรับ, ใบรายวันทั่วไป • จัดทำรายละเอียดทะเบียนทรัพย์สินในระบบบัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด
93พนักงานบัญชี
พนักงานบัญชี ฝ่ายต้นทุน หรือ ลูกหนี้ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตรวจเช็คสต๊อก ตรวจ PO ออก คำนวณยอด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทไซก้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
94พนักงานบัญชี
- ตรวจสอบเอกสารรับเงิน – จ่ายเงิน - งานบัญชีรายเดือน - วิเคราะห์บันทึนค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายภายในบริษัท และปิดทุกสิ้นเดือน - จัดทำการวิเคราะห์งบในรูปแบบรายงานทางการเงิน การดำเนินงานของกิจการ เพื่อนำเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แองโกล-ไทย ลีกัล จำกัด
95Accountant
• Responsible for general accounting work of the company • Create an account with excel • Can understand the accounting documents very well • Prepare, track and check the purchase tax invoice / sal...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออโต้ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
96พนักงานบัญชี และ ผู้ช่วยพนักงานบัญชี
1.จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี 2.วิเคราะห์รายการบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและระเบียบกรม สรรพากร 3.จัดพิมพ์รายละเอียดประกอบการเงิน 4.ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
97ธุรการบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับวางบิลใบแจ้งหนี้ลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารที่รับวางบิล - รวบรวมจัดเรียงเอกสารส่งเอสารให้ คณะกรรมการ (ปตท.)เซ็นเอกสาร - ส่งเอกสารให้ เจ้าหน้าที่ปตท.ตรวจสอบ - บันทึกข้อมูลภา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
98นักบัญชี (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี 2. ปริญญาตรี สาขา บัญชี 3. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ 4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ 5. หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี พิจารณาเป็นพิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
99พนักงานบัญชี
1.จัดทำบัญชี AP / AR 2. ตรวจสอบเอกสารงานบัญชี 3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)