ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 48 หน้า จำนวน 475 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
101พนักงานบัญชี
1) จัดทำและตรวจสอบรายการบัญชี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำรายการรับ-จ่าย พร้อมทั้งบันทึกบัญชีทั้งรายการรับ-จ่าย รวมถึงการทำเอกสารต่างๆ ประกอบเพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี 2) ควบคุมและบริหารจัด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลิซ คอนสตรัคชั่น จำกัด
103Administration Officer
ออกอินวอยซ์ วางบิล เก็บเงิน ดูแลสำนักงาน จัดซื้อ จัดหา เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยงานที่ได้รับมอบหมาย (ส่วนใหญ่เป็นงานด้านบัญชี) ติดต่อ 088 229-5889...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ๊าทซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด (OMEC)
104พนักงานบัญชี
- ออกบิลใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี พร้อมบันทึกบัญชี - ทำจ่ายเงินสดย่อย เจ้าหนี้การค้า ใบหัก ณ ที่จ่าย พร้อมบันทึกบัญชี - ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3 และ 53 - จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ๊าทซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด (OMEC)
106สมุห์บัญชี
-ดูแลควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารรับ-จ่าย วางแผนการทำงานแผนกบัญชีให้มีประสิทธิภาพ -รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชีของบริษัท -ดูแลการยื่นภาษีประจำเดือน ประจำปี -ปิดงบประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี รวม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ศูนย์กระจายสินค้า ก.วัฒนศิลป์ จำกัด
107บัญชี - Accounting Officer
หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกบัญชี บัญชีเจ้าหนี้ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลออน ฟู้ดส์ จำกัด
109เจ้าหน้าที่การเงิน (สาขาสุวรรณภูมิ)
1.ออกบิลขายสินค้า 2.ดูแลเงินสดย่อยประจำสาขา 3.ทำบัญชีรับจ่าย ปะจำสาขา 4.ไปธนาคาร ไฟฟ้า ประปา่และอื่นๆ 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด