ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 48 หน้า จำนวน 475 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
111เจ้าหน้าที่ฝ้ายบัญชี
1.จัดทำบัญชีด้าน GL,A/R,A/P 2.ปิดยอดกระทบยอด 3.ดูแลบัญชี 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
113**ด่วน 5 อัตรา** เจ้าหน้าที่บัญชี [พิจารณาวุฒิปวช-ปวส] ทำงานโซนสุรวงศ์-สีลม รายได้ 13,000
- รับผิดชอบงานด้านเอกสารทั่วไปของแผนกบัญชี - คีย์ข้อมูลเดบิต เครดิต รายรับ รายจ่ายลงระบบ - ประสานงานภายในแผนก - รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 ประจำตึกไทยสมุทร (ถ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
114ผู้ช่วย-บัญชีฝึกหัด
- จัดทำแบบยื่นภาษีที่เกี่ยวข้อง - บันทึกบัญชี - กระทบยอดรายการ/จัดชุดเอกสาร - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จีเค เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
115บัญชี ฟรีแลนซ์ / Part Time
ปรับปรุงหรือบันทึกบัญชี / กระทบยอดรายการบัญชี / ปิดงบทดลอง รับผิดชอบงานของปี 2563 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จีเค เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
116เจ้าหน้าที่บัญชี (แยกประเภท)
1. จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท เปรียบเทียบกับการบันทึกบัญชีในระบบ 2. จัดทำและตรวจสอบ รายละเอียดประกอบงบการเงิน 3. วิเคราะห์ผลแตกต่างของแต่ละบัญชีในระหว่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด
117ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี (Assistant Accounting Manager) ประจำ นครปฐม
1. ดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชีและการเงิน ทั้งสำนักงานใหญ่ และบริษัทในเครือ ให้มีประสิทธิภาพ 2. บริหารจัดการและพัฒนาระบบปฏิบัติการด้านการเงิน (Financial and Business Process) ให้มีประสิทธิภาพและมีกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด
118ผู้จัดการส่วนบัญชี Accounting Manager
1) ดูแลงานบัญชีทั้งการบันทึกบัญชี การกระทบยอด การปิดบัญชี 2) จัดทำบัญชีต้นทุนผลิต 3) จัดทำเอกสารประกอบงบ 4) ดูแลงานด้านภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง 5) ติดต่อหน่วยงานราชการได้ 6) อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด
119เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาจ้าง)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการซื้อ การรับสินค้า/น้ำหนักของสาขากับเอกสารการส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีจากผู้ขาย ก่อนการจ่ายเงิน 2. ปันส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าตามน้ำหนักสินค้าที่ส่งมอบให้แต่ละสาขา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด
120เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
1.ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฎิบัติการที่กำหนดไว้ และร่วมจัดทำแผนตรวจสอบตามประเด็นความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย 2.วางแผน วิเคราะห์ผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและรายงานผลตรวจสอบ 3.ทบทวน/วิเคราะห์กระ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด