ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 48 หน้า จำนวน 475 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
121ธุรการฝ่ายบัญชี
1.บันทึกบัญชี 2.เปิดบิลขาย/ใบกำกับภาษี 3.รับวางบิล 4.จัดทำเอกสารข้อมูลต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยาม ยูเนี่ยน โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด
122ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
รวบรวมเอกสาร เพื่อช่วยผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงิน ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิลันกร บัญชี จำกัด
123พนักงาน บัญชี
บริษัทเป็นสำนักงานบัญชี พนักงานบัญชี จะดูแล ลูกค้าเพื่อยื่นภาษีและปิดงบการเงิน ค่อยประสานงานกับลูกค้า เพื่อรับส่งเอกสารร่วมกับฝ่ายธุรการ บันทึกเอกสารทางบัญชีเข้าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อออกรายงานภ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิลันกร บัญชี จำกัด
124ACCOUNTING MANAGER (ผู้จัดการบัญชี)**ด่วนมาก**
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบงานบัญชี จัดทำบัญชีและปิดงบประจำเดือนและปีของบริษัทในเครือ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
125Trader
- Contact and coordinate with cutomers for remain and/or increase sales orders as comapny target - Follow up, get inquirie, solve any requirements including caim, complaints and request from custome...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
126Life Planner
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติมในตำแหน่ง Life Planner เพื่อรองรับการขยายงาน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง และสมัครงานได้โดยวิธีการ กรอกใบส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
127เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนอัตราเงิน (ประจำเคาเตอร์)
1. ให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราฯ แก่ลูกค้า 2. ให้บริการรับซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ 3. เสนอและแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
128เจ้าหน้าที่การเงิน
-จัดเก็บบันทึกรายการรับเงินประจำวัน และบันทึกรายการกระทบยอด -จัดทำรายงานเงินสดย่อย (Petty Cash) , ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) และใบลดหนี้ (Credit Note) -ดูแลการจ่ายเงินของค่าใช้จ่ายประจำเดือนของบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
129เจ้าหน้าที่บัญชี
-รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายและรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือน มาคีย์ลงในโปรแกรมบัญชีเพื่อสรุปยอดค่าใช้จ่ายและรายได้ของบริษัท และวิเคราะห์ผลกำไร-ขาดทุนในแต่ละเดือน -ตรวจเช็คข้อมูลที่ลงบัญชีว่ามีความถูกต้อง ครบถ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
130นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)
มีความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการเงิน การบริหารธุรกิจ และโมเดลความ เสี่ยงในรูปแบบต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ใน การประเมิน วิเคราะห์ และคาดการณ์ ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน ที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด