ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 48 หน้า จำนวน 475 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
131นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)
มีความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการเงิน การบริหารธุรกิจ และโมเดลความ เสี่ยงในรูปแบบต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ใน การประเมิน วิเคราะห์ และคาดการณ์ ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน ที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
132เจ้าหน้าที่การตลาดออฟไลน์/บัตรเครดิต
- แนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางด้านบัตรเครดิต - แนะนําข้อมูลการสมัครบัตรเครดิต ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
133ธุรการ
1. สนับสนุนเอกสารการขาย เพื่อสนับสนุนผู้แทนขาย, บันทึกข้อมูลต่างๆ, จัดทำสรุปค่าใช้จ่าย 2. ประสานงานภายใน และภายนอก 3. จัดทำสรุปรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ประสานติดต่อกับลูกค้า 5. งานอื่นๆ ที่ได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : Sociallab.co.,ltd
134เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 2. ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องกับหลักกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : Sociallab.co.,ltd
135ด่วน! รับสมัครหัวหน้าบัญชี เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท (ตามความสามารถ)
ด่วน! รับสมัครหัวหน้าบัญชี เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท (ตามความสามารถ) ทำงานที่ โชคชัย4 ซ.72 ลาดพร้าว รับสมัครพนักงานบัญชี เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท (ตามความสามารถ) สัญญาจ้างปีต่อปี หน้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บี.บี.แบตเตอรี่ เดลิเวอรี่ จำกัด
136เจ้าหน้าที่บัญชี-ปวส.
รับผิดชอบงานด้านบัญชี และภาษีให้บริษัทลูกค้าทั้งงานประจำเดือน และประจำปี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พรีเมี่ยม ไทม์ แอ็คเคาน์ติ้ง จำกัด
138เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบงานด้านบัญชี และภาษีให้บริษัทลูกค้าทั้งงานประจำเดือน และประจำปี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พรีเมี่ยม ไทม์ แอ็คเคาน์ติ้ง จำกัด
139เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี
- ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายในบริษัทฯ ในส่วนงาน ด้านเอกสารและข้อมูลทั่วไป - คีย์ข้อมูลเข้าระบบ - จัดเก็บเอกสาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซัมมิท โลจิสติกส์ จำกัด
140เจ้าหน้าที่บัญชี
บัญชีด้านรับ/จ่าย ทำภาษี vat, ภงด 1,3,53 เงินเดือน ปีดบัญชีละสรุปรายงานประจำเดือน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาควา-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด