ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 23 หน้า จำนวน 223 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบุคคล/ฝึกอบรม/Training
1พนักงานขับรถบริษัท
-ติดต่อประสานงาน / รับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและนอกบริษัทฯ -รับ -ส่ง พนักงานของบริษัทฯไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามการขอใช้รถในแต่ละวัน -ดูแล บำรุงรักษารถ ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อยู่ตลอดเวลา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
2เจ้าหน้าที่บุคคลและงานธุรการ(ประจำเมืองทองธานี)
1.รับผิดชอบงาน HRD และ HRM รวมถึงด้านงานธุรการต่างๆ 2.สรรหาบุคลากรตามโครงสร้างบริษัทฯ (สัมภาษณ์เบื้องต้น ฝึกอบรมพนักงานงานประเมินผลงาน) 3. จัดทำและจัดเก็บสัญญาจ้างและ Job Description 4. รับผิดชอบงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมวิทออโต้พาร์ท จำกัด
3เจ้าหน้าที่บุคคล (Payroll & Benefit)
1.คำนวณค่าแรง ค่าล่วงเวลา OT ค่าตอบแทนของพนักงาน 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก ทำบัตรรับรองสิทธิ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.งานด้านสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 4.ท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
4เจ้าหน้าที่สรรหา+ทำเงินเดือน/บางพลีน้อย สมุทรปราการ
.สรรหาพนักงานเข้าโรงงาน 2.ส่งพนักงานเข้าโรงงาน 3.จัดทำรายงานสถิติการมาทำงานและสถิติวันลา 4.จัดเอกสารเกี่ยวกับพนักงานบรรจุใหม่ 5.จัดทำค่าแรงและเงินเดือนพนักงาน 6.ประสานงานระหว่างบริษัทและโรงงาน 7...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
5เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือน/บางพลีน้อย/สมุทรปราการ
ทำเงินเดือนพนักงาน สรรหาพนักงาน ดูแลประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท ชนยอดวางบิล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
6เจ้าหน้าที่เงินเดือน/สรรหาประจำโรจนะปราจีนบุรี
ทำเงินเดือนพนักงาน ชนยอดวางบิล ส่งประกันสังคม สรรหาบุคลากร Training โำสต์งานตามกลุ่มต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
7หัวหน้าฝ่ายบุคล/ประจำโซนพระประแดง/ระยอง/บางนา
ดูแลเจ้าหน้าที่ทำเงินเงินตามจุดงานๆ ดูแลเจ้าหน้าที่สรรหาตามจุดงานต่างๆ ดูแลปัญหางานหน้างานและประสานงานกับบริษัทลูกค้าได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
10เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือน/สรรหาประจำพิกัดเทียนทะเล
ทำเงินเดือนพนักงาน ชนยอดวางบิล ส่งประกันสังคม สรรหาบุคลากร Training โพสต์งานตามกลุ่มต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด