ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 53 หน้า จำนวน 530 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบุคคล/ฝึกอบรม/Training
1Trainer Telesales ย่านรามอินทรา เงินเดือน 20k++ *สวัสดิการพนักงานประจำ* ติดต่อฝ่ายบุคคล: 02-021-3535 Line: @leadingpower
- วางแผนและจัดทำหลักสูตรอบรมพนักงาน Telesales และจัดทำการประเมิน KPI, QA Score, productivity ได้ - เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริม เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการขายให้แก่พนั...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
2Recruiter , Executive Recruiter เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
• Design and implement overall recruiting plan and strategy. • Perform job and task analysis to document job requirements and objectives. • Prepare recruitment materials and source applicants throug...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
3Trainer , Supervisor Telesales (ประกัน)โทรสอบถามเพิ่มเติม 064-930-8359, 02-021-3535 Line: tututu1678
ลักษณะงาน: • ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Telesales เพื่อปฎิบัติงานขายประกันทางโทรศัพท์ (ประกันชีวิต,สุขภาพ,อุบัติเหตุ) ให้มีประสิทธิภาพ • รับผิดชอบการเตรียมการสอนก่อนวันฝึกอบรม การดำเนินการในวันเปิดการอบรม ก...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
4เทรนเนอร์ประกัน 2 อัตรา เงินเดือน 20-25k ทำงานโซนวัชรพล ติดต่อ ฝ่ายบุคคล 063 547 4654
-มีประสบการณ์การจัด/ฝึกอบรบ ทางด้านประกัน และ อาหารเสริม มาอาหาร 1 ปีขึ้นไป -สามารถทำงานในเวลาที่ยิดหยุ่นได้ -ทำงานโซนวัชรพล **รบกวนอ่านคุณสมบัติให้ครบถ้วน**...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
5ฝ่ายบุคคล
-มีประสบการณ์ สรรหา พนักงาน ในตำแหน่ง ต่างๆ -,อบรมระเบียบต่างๆ พื้นฐาน ทั้่วไป ให้เกิดความเข้าใจ ในการทำงาน กับ บริษัท ฯ , -แก้ไขปัญหา พนักงาน ต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทย คาเมล ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด
6Supervisor
1.ฝึกอบรมพนักงานให้พัฒนาด้านการตลาด 2.เรียนรู้และฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง 3.กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินสปายอินโนเวชั่น จำกัด
7ประสานงานการตลาด
ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการตลาด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินสปายอินโนเวชั่น จำกัด
8เจ้าหน้าที่บุคคลและจัดซื้อ ด่วน
งานจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งานบุคคลเก็บข้อมูลพนักงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
10ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1.วางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีของฝ่ายบุคคล 2.วางแผนและมอบหมายภาระกิจ ติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.ตรวจสอบและวิเคราะห์ วางแผน การพัฒนาปรับปรุง ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 4.ก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด