ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 69 หน้า จำนวน 690 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบุคคล/ฝึกอบรม/Training
1เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบัญชี-บุคคล
ประจำออฟฟิศที่ซอยลาดกระบัง 38/4 :- วันหยุด 2 วัน / สัปดาห์ 1. เขียนใบสำคัญจ่าย โดยตรวจสอบเอกสารให้ตรงกันและให้ผู้มีอำนาจลงนาม 2. ลงบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายตามเอกสารใบสำคัญจ่ายต่างๆ 3. จัดพิมพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
2เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ลาดกระบัง 38/4)
1. ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี 2. ทำรายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย ให้กับองค์กร 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 4. บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน 5. ตรวจส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
3เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
1.วางแผนงานสรรหาพนักงาน , ความควบดูเเลด้านการสัมภาษณ์ , ประกันสังคม , สวัสดิการของบริษัท 2.ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงงานใหม่ , งานเอกสาร จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน กฎหมายเเรงงาน เเละเงินเดือน 3.มีภาวะเป็นผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มดีไอ โฮมโปรดักส์ อินดัสทรี้ จำกัด
4ผู้ช่วยผู้จัดการ
ทำงานในทุกๆส่วนที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ การประสานงาน การพัฒนาซอฟแวร์ การวิจัย การตลาด การผลิด ฝ่ายบุคคล อื่นๆตามมอบหมาย - ปฎิบัติงานได้ในทุกๆด้านที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการวางแผน ติดตาม วิเคราะห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีเอ็มซี1999 จำกัด
5Workforce จัดตารางกะทำงานและดูแลกำลังคน
• ตรวจสอบจำนวนคนทำงานเพียงพอกับความต้องการในแต่วันไหม • จัดทำตารางจัดกะการทำงานและหาคนทดแทน • การวางแผนกำลังคนตามความต้องการทางธุรกิจ • วิเคราะห์รายงานและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับหัวหน้างาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอบีพีโอ จำกัด
6HR
-ดูในส่วนของงานบุคคล -รับคำสั่งที่ได้รับมอบหมายไปทำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : VND Medical Center
7เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ( Recruitment Officer )
- สรรหา และดูแลสื่อในการสรรหาบุคลากร อาทิฯ เวปสมัครงานต่างๆ ,สรรหา รับสมัครพนักงาน - ประสานงานในการเรียกสัมภาษณ์ และประสานงานส่งต่อผู้สมัครไปยังส่วนงานต่างๆตามแต่ละตำแหน่ง - บริหาร และจัดระบบข้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โทเทิล เอลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
8เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ประจำตึกอิตาเลี่ยนไทย สนใจติดต่อ มีมี่ 093-124-8983
- สรรหาพนักงานตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย - โทรหาผู้สมัครเพื่อทำการนัดสัมภาษณ์ - ทำประวัติผู้สมัครเบื้องต้น - ออกสัญญาจ้างให้กับผู้สมัคร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
9//ด่วน// รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิ ปวส. เงินเดือน 12K+ ใกล้ MRT เพชรบุรี สนใจติดต่อ บุ้ง 098-257-4934
- สรรหาบุคคลตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย - ดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)