ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 267 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
111เจ้าหน้าที่คลังสินค้า-จัดส่ง
- รับวัตถุดิบ/สินค้า - ตรวจนับวัตถุดิบ/สินค้า - จ่ายวัตถุดิบและสินค้า - แพลนงานจัดส่ง สินค้า ในกทม.และปริมณทล - บันทึกข้อมูลเข้าระบบ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรองค์ อินเตอร์เทรด จำกัด
112พนักงานจัดซื้อ
หน้าที่การจัดซื้อร้านอาหาร ติดต่อ supplier เพื่อจัดหาวัตถุดิบในการประกอบธุรกิจอาหาร เปรียบเทียบและต่อรองราคาก่อนการสั่งซื้อ ทำเอกสารรายงานประกอบการจัดซื้อ ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไพร์ม อิมเมจ พลัส จำกัด
113พนักงานสโตร์
- จัดเตรียมวัตถุดิบตามตารางแพลนงานของแต่ละเครื่อง - จัดเก็บใบรายงานการผลิต และตรวจรับยอดกระดาษคงเหลือจากการผลิตงานแต่ละเครื่อง - จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองประจำวัน เช่น น้ำมัน แอลกอฮอล์ เศษผ้า - รับและจัด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด (Universal Forms Industry)
114พนักงานคลังสินค้า
ตรวจเช็คสต๊อกเบิกจ่ายรายวัน รับสินค้าตรวจสินค้าตามใบPO ควบคุมจัดการสต๊อกสินค้าแบบเปิด วางแนวทางการควบคุมสต๊อกให้เป็นไปตามระบบงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีอาร์แมกซ์อินดัสตรี้ จำกัด
116พนักงานสโตร์
ทำงานในสโตร์ วัถตุดิบแห้งและสด และมีห้องเย็น ทำตามหัวหน้างานสั่ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟู้ดซัน จำกัด
117พนักงานคลังสินค้า
ตรวจรับวัตถุดิบ ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายวัตถุดิบ จัดเตรียมของจัดส่ง เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ จัดเรียงวัตถุดิบให้เป็นหมวดหมู่ จัดส่งของให้ลูกค้า,รับเช็ค (เป็นบางครั้ง) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด
118ธุรการจัดซื้อ
- ประสานงาน - จัดหาสินค้าให้ตรงตามที่ลูกค้ากำหนด - ทำใบส่งสินค้า - นัดส่งสินค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอรวิณ บีเอส จำกัด
119เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดทำเอกสารการสั่งซื้อสินค้า ต่อรองราคาสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
120พนักงานจัดเรียงสินค้าบนรถ/กรรมกรแบกของ
บริการยกของให้ลูกค้า ลำเลียงสินค้าขึ้นรถ จัดเรียงสินค้าบนรถอย่างถูกลักษณะ คลุมผ้าใบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : หจก.ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์