ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 20 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 267 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
191แพ็คเกอร์ (ชาย) ปฏิบัติงาน บริษัท MPM นิคมเอเซีย
เเพ็คเกอร์ ซิลิโคน บรรจุถัง 200 ลิตร สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม พี่หมี 086-3417615...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
192ผู้ช่วยผลิต ปฎิบัติงานGC MCC นิคมเอเชีย ระยอง
1.1 ในการปฏิบัติงานปกติ : มีหน้าที่รับผิดชอบขนถ่าย เติมวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต รวมถึงหน้าที่ในการเปลี่ยนล้างทำความสะอาดเครื่องกรอง (Strainer) และการเตรียมสารเคมีต่า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
193แพ็คเกอร์ (ชาย) ปฏิบัติงาน บริษัท MPM นิคมเอเซีย
เเพ็คเกอร์ ซิลิโคน บรรจุถัง 200 ลิตร สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม พี่หมี 086-3417615...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
196พนักงานขับรถส่งสินค้า
- วิ่งงานท่าเรือ วิ่งรับของส่งลูกค้า - รับสินค้าขาเข้า – ขาออก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอส ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
197จัดซื้อ ประสานงานต่างประเทศ
ทำหน้าที่ดิวกับคู่ค้าในต่างประเทศและในประเทศที่เราต้องการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาขายได้อย่างรวดเร็วถูกต้องตามที่บริษัท ฯ ที่ต้องการได้ดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคมีเอเซีย จำกัด
198พนักงานคลังสินค้า
ลักษณะของงานที่ทำ 1. ปฏิบัติงานในบริเวณที่ทำงาน ทั้งในสำนักงานทั่วไป 2. จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง และเก็บรักษา 3. จัดทำบัญชีหมวดหมู่ และดัชนีรายการของสินค้า หรือสิ่งของที่จัดเก็บเพื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สุข เทรดดิ้ง จำกัด
199หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า
-ควบคุมการตรวจ-นับสินค้าในคลัง -เช็ค Stock สินค้า -แจ้งรายงานประจำวัน -อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สุข เทรดดิ้ง จำกัด
200เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ได้ตามกำหนด 2.ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินการจัดซื้อและติดตามการส่งมอบสินค้า 4.จัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อจัดทำรายงานที่เกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด (มหาชน)