ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 267 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
21พนักงานขับรถส่งของ(ประจำเมืองทองธานี)
1. จัดส่งสินค้าตามเส้นทางที่กำหนดและทันเวลา 2. จัดส่งสินค้าได้ครบถูกต้องตาม Order 3. นำเอกสารให้ลูกค้าเซ้นต์รับและส่งกลับคืนบริษัทครบถ้วน 4. บำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี 5. งานอื่นๆ ท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมวิทออโต้พาร์ท จำกัด
22หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง(ประจำเมืองทองธานี)
1. บันทึกรับสินค้าเข้า-ตัดจ่ายสินค้า ในระบบโปรแกรม ( Express ) 2. ดูแลและควบคุมสต๊อคสินค้าให้ถูกต้องแม่นยำ 3. ดูแลควบคุมสต็อคสินค้า / กำหนดจุดต่ำสุด - สูงสุด 4. ควบคุมการเบิก-ตัดสินค้าได้ถูกต้องแม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมวิทออโต้พาร์ท จำกัด
23เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ(ประจำสาขาเมืองทองธานี)
- ดูแลรับผิดชอบในการสั่งซื้อจากต่างประเทศ - บริหารสต็อกสินค้าที่มีอยู่ ดูแลและตรวจสอบสินค้าเพียงพอต่อการขายและเตรียมการสั่งซื้อสินค้าครั้งใหม่ - ต่อรองราคาสินค้า ติดต่อ Supplier ทั้งรายเก่าและรายใหม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมวิทออโต้พาร์ท จำกัด
24เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดหา จัดซื้อสินค้าจาก Supplier - ติดต่อ เจรจา ต่อรอง และเปรียบเทียบราคา - จัดทำ/ดูแลระบบ PR/PO เกี่ยวกับงานจัดซื้อทั้งระบบ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
25เจ้าหน้าที่ฝ่ายอะไหล่
-รับจ่ายอะไหล่ให้กับช่างซ่อม,งานขาย -จัดเก็บอะไหล่ให้อยู่ในสภาพดี , ตรวจสอบความถูกต้องของอะไหล่ที่จัดเก็บ -สามารถยของหนักได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กันยง จำกัด
27พนักงานส่วนงานศูนย์กลางอะไหล่ ด่วน***
1. ควบคุมการ เบิก จ่าย อะไหล่ เครื่องจักร 2. จัดเก็บ เรียบเรียงสินค้าเข้าชั้น เป็นหมวดหมู่ 3. จัดเตรียมสินค้า เมื่อมีผู้เบิกของ 4. แจ้งเตือนฝ่ายจัดซื้อ เมื่อสินค้าใกล้ถึงระดับที่ต้องสั่งซื้อ 5. ห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด
28เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป การจัดการด้านการผลิตเอกสาร การจัดการด้านพัสดุ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านสารบรรณ และการประสานงานด้าน ต่าง ๆ ของแผนก และสื่อสารได้ดี,คอมฯได้ในระดับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
29เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดทำการสั่งซื้อวัสดุ สำหรับทุกโครงการ จากแผนการใช้งานและยอดคุมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการต่อรองราคาและทำการล็อกวัสดุต่อไป 2.จัดซื้อ จัดหาและจัดจ้าง Suppliers วัสดุต่างตามกระบวนการที่ก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สิรารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
30เจ้าหน้า คลังสินค้า
- ควบคุมดูแลการจัดเก็บ ระบบการรับ-จ่ายสินค้า ตรวจเช็คสินค้า และยกขนสินค้าได้ - บริหารพื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ตรวจสอบสินค้าให้อยู่ในสภาพดี และจัดส่งให้ลูกค้าอย่างถูกต้อง ตรงเวลา - เ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด