ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 267 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
52Supervisor สถานที่ทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ (ด่วน)
1.ทำงานด้านงานเอกสาร และติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานการต่างของการบินไทย และหน่วยงานภายนอก 2.ทำงาน6วันหยุด1วัน สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สามารถ เข้างานเป็นกะได้ 3.ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
53Supervisor สถานที่ทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ (ด่วน)
1.ทำงานด้านงานเอกสาร และติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานการต่างของการบินไทย และหน่วยงานภายนอก 2.ทำงาน6วันหยุด1วัน สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สามารถ เข้างานเป็นกะได้ 3.ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
59Supervisor สถานที่ทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ (ด่วน)
1.ทำงานด้านงานเอกสาร และติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานการต่างของการบินไทย และหน่วยงานภายนอก 2.ทำงาน6วันหยุด1วัน สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สามารถ เข้างานเป็นกะได้ 3.ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด