ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 267 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
61พนักงานเช็คเกอร์
จ่ายสินค้าขึ้นรถ , ตรวจรับสินค้าในใบส่งสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอกฟลาวมิลล์ จำกัด
62ธุรการจัดซื้อ ด่วน!
1. บันทึกข้อมูลลง Expess (PR PO) 2. จัดทำเอกสาร เช่น ประเมินราคา เอกสารเบื้องต้นตามแบบฟอร์ม เป็นต้น 3 จัดซื้อ ตรวจเช็คราคา 4. งานอื่นๆ ที่มอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด
63เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดหาสินค้า เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้า 2.ตรวจสินค้าคงเหลือ เพื่อทำการวงแผนการสั่งสินค้า 3. ติดตามการจัดส่งสินค้าของบริษัทคู่ค้า 4. จัดทำเอกสารงานจัดซื้อที่เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า และจัดทำจดหมายถึงบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พลังผัก จำกัด
64พนักงานคลังสินค้า สาขาแบริ่ง
- ลงบันทึกการเบิก-จ่ายสินค้า - ดูแลความเรียบร้อยของสินค้า - จัดเตรียมสินค้าตามคิว - แพ็คกิ้งสินค้าเตรียมส่ง - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
65เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสาขากรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
1.ตรวจนับคลังสินค้าในแต่ละคลัง และ จัดระเบียบคลังสินค้า 2.โอนสินค้าระหว่างคลัง และ ควบคุมการเบิกสินค้าของแต่ละสาขา 3.ติดตาม และ ตรวจสอบ การ รับ-จ่าย สินค้า 4.สั่งซื้อสินค้า และ รายงานผล ให้ถูกต้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
66เจ้าหน้าที่คลังสินค้า สาขาสุรินทร์
ดูแลสต็อกสินค้า เบิกรับจัดเก็บสินค้า ส่งสินค้า จัดทำตรวจนับสต็อก ไปธนาคาร ไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ ดูแลทำความสะอาดสาขา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
67SR. ENGINEER
Purchase Engineer for oversea and local purchase able to cummunicate in english. manufacturing industry experience is plus. experience in SAP working environment...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค จำกัด
68"Import - Export" BTSพร้อมพงษ์ รับวุฒิ ปวช.-ป.ตรี [ติดต่อ] 092-272-6259 k.ใบตาล
- ดูแลเอกสารนำเข้า - ส่งออก ของบริษัท และคีย์ข้อมูลลงระบบ - จัดเก็บเอกสาร และประสานงานภายใน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
69Inventory Control
1. ติดต่อประสานงานสาขาในการตรวจสอบสต็อกสินค้าประเภทสินค้าปลีกค้า 2. ตรวจสอบคุณภาพสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพื่อประเมินคุณภาพ 3. ตรวจสอบเอกสารและติดตามผลการสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้า 4. วางแผนและวิเค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด
70ผู้จัดการส่วนงานขนส่งและคลังสินค้า
1.วางแผนและบริหารงานด้านการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.วางแผนการจัดรถขนส่งสินค้า การบริหารเวลาทำงาน การบริหารเที่ยววิ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมาต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด