ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 267 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
61Supervisor สถานที่ทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ (ด่วน)
1.ทำงานด้านงานเอกสาร และติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานการต่างของการบินไทย และหน่วยงานภายนอก 2.ทำงาน6วันหยุด1วัน สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สามารถ เข้างานเป็นกะได้ 3.ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
65Supervisor สถานที่ทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ (ด่วน)
1.ทำงานด้านงานเอกสาร และติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานการต่างของการบินไทย และหน่วยงานภายนอก 2.ทำงาน6วันหยุด1วัน สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สามารถ เข้างานเป็นกะได้ 3.ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
70พนักงานสโตร์ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)
มีประสบการณ์ด้านการควบคุมสินค้าและอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นอย่างดี และสามารถประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ได้ ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน เวลา 8.00-17.00 น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอม แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด