ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 267 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
71Inventory Control
1. ติดต่อประสานงานสาขาในการตรวจสอบสต็อกสินค้าประเภทสินค้าปลีกค้า 2. ตรวจสอบคุณภาพสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพื่อประเมินคุณภาพ 3. ตรวจสอบเอกสารและติดตามผลการสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้า 4. วางแผนและวิเค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด
72ผู้จัดการส่วนงานขนส่งและคลังสินค้า
1.วางแผนและบริหารงานด้านการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.วางแผนการจัดรถขนส่งสินค้า การบริหารเวลาทำงาน การบริหารเที่ยววิ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมาต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด
73เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ดูแลเรื่องเอกสารเกี่ยวกับนำเข้า-ส่งออก เเละเอกสารซื้อขายภายในประเทศ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไลท์อัพ (ประเทศไทย) จำกัด
74เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ดูแลรับผิดชอบ การสั่งซื้ออุปกรณ์ หรือ วัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามความต้องการของแต่ะลหน่วยงาน 2. สรรหา Supplier เพื่อเปรียบเทียบราคา 3. เจรจาต่อรองขึ้นตอนการจัดซื้อระหว่างหน่วยงานขอซื้อก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
75เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดทำเอกสารการสั่งซื้อสินค้า ต่อรองราคาสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
76ผู้ช่วยคลังสินค้า (2 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท รวมโอทีแล้ว)
- เงินเดือน : 18000 บาท รวมโอที รวมเวรเปิดสโตร์ 2-3 วัน/สัปดาห์ เข้างาน 7.30-20.00 น. - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ วันหยุดจะจัดให้ตามเหมาะสม - จัดสินค้าให้พนักงานส่งสินค้า และลูกค้าอย่างถูกต้อง - จัดท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บี.บี.แบตเตอรี่ เดลิเวอรี่ จำกัด
77เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (18000 บาทรวมโอทีแล้ว)
เจ้าหน้าที่วางแผนการจัดส่งสินค้า (18000 บาทรวมโอทีแล้ว) คุณสมบัติ : ***ที่ต้องมี อึด ถึก ทน ต่องานหนัก ร้อนอบอ้าว ร่างกายแข็งแรง ใจแข็งแรง*** สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดพร้าว53 โชคชัย 4 ซ.72 รายละ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บี.บี.แบตเตอรี่ เดลิเวอรี่ จำกัด
78หัวหน้าคลังสินค้า ( จ.ขอนแก่น )
ควบคุมและหริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO ควบคุมและวางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด บริหารจัดการงานทั่วไป/วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.เอส.เค. เบเวอร์เรจ (2011) จำกัด
79คลังสินค้า/ สโตร์
ดูแลการจัดเก็บสินค้า การตรวจนับ รับและเบิกจ่ายสินค้า เตรียมการจัดส่ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรเม็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
80ฝ่ายผลิต ( สมัครโทร 02-908-1435 )
ตรวจสอบชิ้นงาน บรรจุหีบห่อ งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไวท์แพคเกจจิ้ง จำกัด