ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 267 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
81เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / Purchasing
- รับผิดชอบด้านงานจัดซื้อ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบ เจรจาต่อรองราคาเปรียบเทียบราคา - ติดต่อซื้อขายสินค้าที่มีคุณภาพ - หาผู้ขายรายใหม่ที่มีคุณภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคร์รี่ แพ็ค จำกัด
82พนักงานสโตร์ (คลังสินค้า)
เบิกเช็คสินค้าในคลัง ตรวจนับสินค้า สั่งสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที.เอ็น.พี.เค. จำกัด
83สโตร์จัดสินค้า
- จัดสินค้าตามบิล - เช็คสต๊อกสินค้า - จัดเก็บสินค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เตียกุ่ยฮวด (1993) จำกัด
84สโตร์ขับรถโฟลค์ลิฟ
ขับรถโฟลค์ลิฟตักสินค้าเพื่อนำมาจัดสินค้าตามบิล จัดเก็บสินค้าขึ้นแลค งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เตียกุ่ยฮวด (1993) จำกัด
89พนักงานคลังสินค้า สโตร์
- ตรวจสอบรับผิดชอบ วัตถุดิบ,สินค้าและวัสดุต่างๆ - ดูแลจัดเก็บคลังสินค้า ควบคุมการเบิกจ่าย วัตถุดิบ, สินค้าและวัสดุต่างๆ - จดบันทึกเกี่ยวกับสินค้า และเอกสารปฏิบัติงานต่างๆ ตามรายงานการเบิกจ่าย - ตรว...ดูรายละเอียด
องค์กร : TKC Product (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค ซี โปรดักส์)
90พนักงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง
มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมาประเภทงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบ และมีความรู้พื้นฐานเรื่องวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างเป็นอย่างดี และสามารถประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอม แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด