ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 28 หน้า จำนวน 276 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
121หัวหน้าแผนกจัดส่งสินค้า
1. บริหารจัดการกระบวนการ การทำงานในแผนกจัดส่งสินค้า 2. ดูแลระบบการขนส่ง เพื่อลดต้นทุนในการข่นส่งและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. สามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
122หัวหน้าขนส่ง/จนท.ประสานงานขนส่ง
-วางแผนและจัดแพลนการวิ่งงานขนส่งประจำวัน -ติดตามประสานงานกับลูกค้า -วางแผนการซ่อมบำรุงรถขนส่ง -จัดทำรายงานสรุปการทำงานประจำวันส่งฝ่ายบริหาร -ควบคุมการทำงานของพนักงานขนส่ง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด
123เช็คเกอร์,ตรวจนับสินค้า
-มีหน้าที่ขนสินค้า บรรจุสินค้า จัดเรียงสินค้า เพื่อนำเข้าเก็บและ เพื่อการเบิกออกให้กับลูกค้า -ทำงานเป็นกะ กะเช้า,กะดึก -มีเบี้ยขยันเดือนละ 500 -มีอาหารกลางวันและอาหารเย็น -มีรถรับส่งพนักงาน -อื่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด
124พนักงาน Packing
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.แพ็คสินค้าให้เรียบร้อย เพื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้า 2. ตรวจสภาพของสินค้าและจำนวนตามที่บิลเปิดมาโดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามที่ผู้บังค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
125รองหัวหน้าขนส่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการจัดส่ง/รับ – ส่งลูกค้า,ผู้บริหาร 2.การกำหนดการเบิกค่าขนส่ง หรือค่าน้ำมัน/แก๊ส/อื่นๆ 3.จัดทำใบงานและตรวจสอบเอกสารการจัดส่ง 4.ควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถ 5.ควบคุมการวิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
126หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ตรวจรับสินค้าเมื่อมีสินค้ามาส่ง 2. จ่ายสินค้าเมื่อมีเอกสารการเบิกสินค้ามา 3.ควบคุมดูแลสินค้าที่อยู่ภายในคลังสินค้าที่รับผิดชอบ 4.บันทึกและจัดเก็บ Stock card ทุกครั้งที่มีการรับเข้า-จ่ายออก ของ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
127รองหัวหน้าประจำคลังสินค้า (รับสมัครหลายอัตรา ด่วน!!)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจรับสินค้าเข้าเก็บ-จ่ายสินค้า ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - จัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เกิดความเสียหาย - ดูแลความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ 5ส. - ควบคุมการปฏิบัติ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
128พนักงาน Staff Audit
- ตรวจสอบฝ่ายคลังสินค้า - นับสินค้าและประสานงานกับแผนกต่างๆ - Audit and QC Process การทำงานของฝ่ายคลังสินค้า - ทำรายงาน Stock เสนอผู้บริหาร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
129Audit officer
1. เข้าตรวจสอบงานในฝ่ายคลังสินค้าทุกแผนก(ตามตารางการตรวจสอบและระเบียบขั้นตอนการตรวจสอบ) แผนกคลังสินค้า แผนกรับสินค้า แผนก Production แผนกจัดส่งสินค้า แผนกตรวจสอบคุณภาพ แผนกธุรการ 2. สุ่มตรวจนับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
130เสมียน
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและ Supplier 2. งานบันทึกสต๊อกสินค้า และเบ็ดเตล็ด 3. งานเอกสาร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิเนติคโปรดักเทคโนโลยี