ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 28 หน้า จำนวน 276 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
31เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา ประสานงานกับผู้ขายสินค้าประเภทต่าง ๆ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและคุณลักษณะและเงื่อนไขต่าง ๆ 2. จัดทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าเจรจาต่อรองกับผู้ขายสินค้าหรือเงื่อนไขการสั่งซ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.เค.โฟรเซน ฟิช แอนด์ ฟู้ด จำกัด
37QA & Purchasing
1. รับผิดชอบในการติดต่อจัดซื้อ สต๊อค ตรวจสอบการจัดทำใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ดูแลการจัดซื้อ จัดหาจนจบกระบวนการ 2. รับผิดชอบงานเคลมต่างๆ ประสานงาน ติดตามกับผู้ขายในกรณีที่สินค้า มีปัญหาหรือไม่ตรงตามเงื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามโอเชียน มารีน ฟู้ดส์ จำกัด
38ผู้จัดการคลังสินค้า
- วางแผนการนำเข้า-จ่ายวัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูป - วางแผนพัฒนาระบบการจัดเก็บ,รับ-จ่าย - ติดตามความคืบหน้าการจัดส่ง - กำหนดหน้าที่และรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงาน - ปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด
39หัวหน้าคลังสินค้า
ดูแลเบิก-จ่าย และตรวจนับสินค้า การจัดเก็บวัตถุดิบ ขับโฟลค์ลิฟท์ได้ สามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย ตรวจเช็คยอดในสต๊อค ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด
40หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ / Senior Procurement Officer
- รับผิดชอบในการจัดซื้อภายใน แลและรับผิดชอบในด้านการจัดจ้างผู้รับเหมารายย่อย - เจรจาต่อรองราคากับ Supplier ทำตารางเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขอื่นๆ - ติดตามงานและควบคุมให้ Supplier จัดส่งได้ตรงตามแผนแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลอฟบาซ จำกัด