ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 47 หน้า จำนวน 467 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
93พนักงานฝ่ายผลิต
- ตัดแต่ง ตกแต่ง รีแพ็ค ผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้ากำหนด - รับผิดชอบห้องปฏิบัติงาน - รักษาคุณภาพสินค้า - ควบคุมดูแลความสะอาด ความพร้อมของเครื่องมือเครื่องใช้และบริเวณสถานที่ในการปฏิบัติงาน - รายงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตไกย่า จำกัด
94พนักงานขับรถและQCรถในศูนย์
ขับรถภายในศูนย์คาร์แคร์ และตรวจเช็คความสะอาดก่อนส่งมอบงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออโต้เมท คาร์ดีเทลลิ่ง จำกัด
95QA ประกันคุณภาพงานหล่อ
ตรวจสอบคุณภาพของงานเหล็กหล่อแต่ละงานให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด ตรวจสอบน้ำเหล็กให้ได้ตามมาตรฐาน ควบคุมการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า ติดต่อและติดตามการเคลมจากลูกค้า ร่วมควบคุมและแก้ไขของเสียกับฝ่ายผลิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
96ผู้ช่วยผลิต ปฎิบัติงาน GC MCC นิคมเอเชีย ระยอง
หน้าที่รับผิดชอบ 1. ขนถ่าย เติมวัตถุดิบในการผลิต 2. ขนถ่าย BSA /SA ,MA และผง AA 3. เติมสารสู่รถขนย้าย 4. เปลี่ยนตัวกรอง ทำความสะอาดตัวกรอง 5. เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ , เติมสารคลอรีน 6. งานอื่น ๆ ท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
97ด่วนที่สุด ผู้ช่วยField OperateปฏิบัติงานSCG Site7 นิคมRIL เยื้องสวนสมุนไพรพระเทพฯ
หน้าที่รับผิดชอบ ขนย้ายของไปเติมในที่สูง(ให้แฮนลิฟ ไฟฟ้า) เปิด-ปิด วาวล์ ตามคำสั่งหัวหน้างาน ต่อสายพ่วงตามคำแนะนำของหัวหน้างาน ขนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามคำสั่ง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
98ด่วนที่สุด ผู้ช่วยField OperateปฏิบัติงานSCG Site7 นิคมRIL เยื้องสวนสมุนไพรพระเทพฯ
หน้าที่รับผิดชอบ ขนย้ายของไปเติมในที่สูง(ให้แฮนลิฟ ไฟฟ้า) เปิด-ปิด วาวล์ ตามคำสั่งหัวหน้างาน ต่อสายพ่วงตามคำแนะนำของหัวหน้างาน ขนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามคำสั่ง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
99ผู้ช่วยผลิต ปฎิบัติงาน GC MCC นิคมเอเชีย ระยอง
หน้าที่รับผิดชอบ 1. ขนถ่าย เติมวัตถุดิบในการผลิต 2. ขนถ่าย BSA /SA ,MA และผง AA 3. เติมสารสู่รถขนย้าย 4. เปลี่ยนตัวกรอง ทำความสะอาดตัวกรอง 5. เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ , เติมสารคลอรีน 6. งานอื่น ๆ ท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
100ด่วนที่สุด ผู้ช่วยField OperateปฏิบัติงานSCG Site7 นิคมRIL เยื้องสวนสมุนไพรพระเทพฯ
หน้าที่รับผิดชอบ ขนย้ายของไปเติมในที่สูง(ให้แฮนลิฟ ไฟฟ้า) เปิด-ปิด วาวล์ ตามคำสั่งหัวหน้างาน ต่อสายพ่วงตามคำแนะนำของหัวหน้างาน ขนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามคำสั่ง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด