ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 47 หน้า จำนวน 467 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
101งาน "ฝ่ายผลิต และคลังสินค้า" หลายตำแหน่ง งานประจำ เงินดี รับตรง ชลบุรี-ระยอง
พนักงานฝ่ายผลิต และคลังสินค้า ประจำนิคม WHA ESIE2 (ข้างโรง MG) ฝ่ายผลิตเปิดรับตำแหน่งงาน !!! 1. พนักงานฝ่ายประกอบเครื่องซักผ้า 40 อัตรา 2. พนักงานทดลองสินค้า (Tester) 10 อัตรา 3. ช่างพ่นสี 5 อัต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
102งาน "ฝ่ายผลิต และคลังสินค้า" หลายตำแหน่ง งานประจำ เงินดี รับตรง ชลบุรี-ระยอง
พนักงานฝ่ายผลิต และคลังสินค้า ประจำนิคม WHA ESIE2 (ข้างโรง MG) ฝ่ายผลิตเปิดรับตำแหน่งงาน !!! 1. พนักงานฝ่ายประกอบเครื่องซักผ้า 40 อัตรา 2. พนักงานทดลองสินค้า (Tester) 10 อัตรา 3. ช่างพ่นสี 5 อัต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
103พนักงานผลิต
- ปฏิบัติงานในขั้นตอนการผลิตแบบปราศจากเชื้อ เช่น ผสม , บรรจุ , ปิดฝา - ตรวจสอบและควบคุมในระหว่างการผลิต - ควบคุม ดูแล ความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร พื้นที่ปฏิบัติงาน - บันทึกเอกสารคุณภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
104Production Pharmacist / Production Officer
Responsibilities : To control overall process of sterile products manufacturing: washing,formulation, filling and capping process. To control and improve overall efficiency, productivity of all ma...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
105พนักงานส่องผง และแพ็คสินค้า
1. ดูแลเครื่องจักร และ เครื่องมือ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องล้างขวด / เครื่องบรรจุ เป็นต้น 2. ทำความสะอาดพื้นที่ปฎิบัติงาน 3. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องแก้ว / ชุด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
106พนักงานคลังสินค้า
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ตามกระบวนการตรวจรับสินค้า - ดูแลจัดเก็บสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า และควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าได้อย่างถูกต้อง - บันทึกเกี่ยวกับสินค้า และเอกสารปฏิบัติงานต่างๆ ของส่วนงานฯ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
110ผู้รับเหมาตัดเหล็ก
1.เหมาตัดเหล็กตามที่บริษัทฯ กำหนด 2.ใช้เครื่องมือตัดแก๊ส ลม ได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร :