ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 47 หน้า จำนวน 467 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
113พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานประจำเครื่องพิมพ์, พับ, เข้าเล่ม, QC, QA...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด
114เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA), ทำงานประจำออฟฟิศ, ตรวจสอบงานก่อนและหลังผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด
115เจ้าหน้าที่ QA
1. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (ประจำวัน) - ทำswab test 2. บันทึกและรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ (ประจำวัน) 3. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 4. ประสานงานกับฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง 5...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ศิริมิตร จำกัด
116ผู้ช่วยช่างพ่นสี สาขาบางเสาธง
ช่วยงานต่างๆของช่างพ่นสี เช่น - เตรียมชิ้นงานเพื่อพ่นสี - ฝึกพ่นสี เคลือบแล็คเกอร์ - ขัดเงาชิ้นงาน - ช่วยงานอื่นๆของฝ่าย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
117พนักงานฝ่ายผลิต สาขาบางเสาธง
ต้องสัมภาษณ์เพื่อดูความถนัดก่อนบรรจุเข้าแผนกดังต่อไปนี้ - ประกอบชิ้นงาน และ แพ็คกิ้ง - เตรียมพื้นผิวชิ้นงานก่อนพ่นสี ด้วยการโป้วและขัดกระดาษทราย - งานแว็คคั่มและผลิตโมล - งานสโตร์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
118ช่างไฟเบอร์กลาส
- มีหัวหน้าสอนงาน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ - เลงานตามแบบด้วยใยแก้วเพื่อทำ Mold Fiber Glass - ผลิตชิ้นงานตามแบบด้วยไฟเบอร์ - ออกแบบชิ้นงานสำหรับ ชุดแต่ง และชิ้นส่วนอื่นๆ ของรถยนต์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
119พนักงานฝ่ายตัดเจียร สาขาบางเสาธง
ตัด แต่ง ประกอบ ชิ้นงานพลาสติกตามแบบ - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา/เพศ/อายุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
120ช่างพ่นสี สาขาบางเสาธง
1.พ่นสีชิ้นงานพลาสติกตามคำสั่งซื้อ 2.ขัดเงาชิ้นงานหลังพ่นสี 3.ประกอบงานที่ขัดเงาเสร็จแล้ว 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด