ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 47 หน้า จำนวน 467 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
141เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA), ทำงานประจำออฟฟิศ, ตรวจสอบงานก่อนและหลังผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด
142Supervisor QC
1.อ่านแบบ Drawing ได้ 2.ตรวจสอบคุณภาพตามระบบควบคุมคุณภาพ 3.ตรวจสอบขบวนการผลิต ตัด-ไสรีด-ประกอบไม้พาเลท 4.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 5.สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจกฤษฏิ์ เทรดดิ้ง สระบุรี
144หัวหน้าหน่วยผลิตชิ้นส่วน
- ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนการผลิต - คอยติดตามผลงานและทำการบันทึกผลการทำงานของพนักงาน - ควบคุมจัดเตรียมชิ้นส่วน วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิต - ดูแลรับผิดชอบปิดเครื่องจัก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด
145ช่างซ่อมบำรุง (สาขาบางเลน)
- รวบรวมรายการเครื่องจักรที่มีใช้อยู่เพื่อขึ้นทะเบียนเครื่องจักร - จัดเตรียมอะไหล่สำรองสำหรับซ่อมเครื่องจักร / อุปกรณ์ - สรุปข้อมูลเครื่องจักรเสียประจำเดือน - จัดทำงานตัวอย่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด
146ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ควบคุมการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานที่กำหนด ปรับปรุงสูตรอาหารให้ได้มาตรฐาน คิดค้น พัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป หมู เนื่้อไก่ อาหารทะเล ผลไม้...ดูรายละเอียด
องค์กร : ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท
147พนักงานผู้ช่วยผลิตอาหารแปรรูป แม่บ้าน แม่ครัว กุ๊ก พนักงานเสริฟ
ช่วยในการปรุงประกอบอาหารแปรรูป และจัดเตรียมการผลิตได้เป็นอย่างดี ช่วยจัดเตรียมวัตถุดิบประเภทเเนื้อสัตว์และเครื่องปรุง จัดเก็บอาหาร วัตถุดิบ บรรจุสินค้าให้ถูกต้อง ช่วยดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้ใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท
148โรงงาน long yi ผลิตชิ้นส่วนอาร์ดแวร์ รับสมัครพนักงานชาย เขตจั่งฮั่ว ไต้หวัน
รายละเอียดงาน -โรงงาน Long Yi Hardware. เขตจางฮั่ว -Rd. Chang Lu, Chang Hua City, Taiwan -โรงงาน"ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์" และโคมไฟ ทั่วไป -ปั๊ม ขนย้าย แพ็คของ คุมเครื่อง เ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด
150Planing Control
วางแผนรอบรถขนส่งได้ มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป วางบิล ติดต่องาน เข้าประชุมกับลูกค้าได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ดูแลตอบปัญหาในไลน์ได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเอสที เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด