ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 47 หน้า จำนวน 467 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
148เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลคุณภาพสินค้า (Quality Assurance)
1.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพสินค้า 2.ควบคุมดูแล ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีพีซี ฟู้ดส์ จำกัด