ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 47 หน้า จำนวน 467 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
21รับด่วน!!พนักงานประกอบชิ้นส่วน @นิคมเหมราช2 (10,080+ฟิกส์4,500+โอที) สมัครงานโทร&ไลน์ 083-988-4933 พี่รัก
รับด่วน จำนวนมาก พนักงานประกอบเครื่องซักผ้า @นิคมอุตสาหกรรมเหมราช2 ตำแหน่ง พนักงานประกอบชิ้นส่วน หน้าที่ ประกอบชิ้นส่วนย่อยของเครื่องซักผ้า เครื่องอบแห้ง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานให้ได้มาตรฐาน รา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
22รับด่วน!!พนักงานประกอบชิ้นส่วน @นิคมเหมราช2 (10,080+ฟิกส์4,500+โอที) สมัครงานโทร&ไลน์ 083-988-4933 พี่รัก
รับด่วน จำนวนมาก พนักงานประกอบเครื่องซักผ้า @นิคมอุตสาหกรรมเหมราช2 ตำแหน่ง พนักงานประกอบชิ้นส่วน หน้าที่ ประกอบชิ้นส่วนย่อยของเครื่องซักผ้า เครื่องอบแห้ง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานให้ได้มาตรฐาน รา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
23ฝ่ายผลิตอะไหล่อิเลคทรอนิค Assembly ผู้ชาย นิคมเหมราช2 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี Line 0989885398 Ploy
✅ ประกอบชิ้นงานย่อย ✅ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานเครื่องซํกผ้า หรือชิ้นงานอบแห้ง ✅ ใช้เครื่องมือวัดเช่น เวอร์เนีย เกจวัดได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
24ด่วน! วุฒิม.6 ขึ้นไป พนักงานควบคุมเครื่องจักร (มีประสบการณ์)@ชลบุรี สมัครงานโทร&ไลน์ 083-988-4933 พี่รัก
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิตควบคุมเครื่องจักร หน้าที่ ควบคุมเครื่องจักรสำหรับตัด ดัดงอ ขึ้นรูป/ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน/ตรวจสอบชิ้นงานหลังการตัด ดัดงอ ขึ้นรูป/วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาหน้างาน รายได้ เงินเด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
25ด่วน! วุฒิม.6 ขึ้นไป พนักงานควบคุมเครื่องจักร (มีประสบการณ์)@ชลบุรี สมัครงานโทร&ไลน์ 083-988-4933 พี่รัก
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิตควบคุมเครื่องจักร หน้าที่ ควบคุมเครื่องจักรสำหรับตัด ดัดงอ ขึ้นรูป/ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน/ตรวจสอบชิ้นงานหลังการตัด ดัดงอ ขึ้นรูป/วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาหน้างาน รายได้ เงินเด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
26ด่วน! วุฒิม.6 ขึ้นไป พนักงานควบคุมเครื่องจักร (มีประสบการณ์)@ชลบุรี สมัครงานโทร&ไลน์ 083-988-4933 พี่รัก
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิตควบคุมเครื่องจักร หน้าที่ ควบคุมเครื่องจักรสำหรับตัด ดัดงอ ขึ้นรูป/ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน/ตรวจสอบชิ้นงานหลังการตัด ดัดงอ ขึ้นรูป/วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาหน้างาน รายได้ เงินเด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
27รับด่วน!!พนักงานประกอบชิ้นส่วน @นิคมเหมราช2 (10,080+ฟิกส์4,500+โอที) สมัครงานโทร&ไลน์ 083-988-4933 พี่รัก
รับด่วน จำนวนมาก พนักงานประกอบเครื่องซักผ้า @นิคมอุตสาหกรรมเหมราช2 ตำแหน่ง พนักงานประกอบชิ้นส่วน หน้าที่ ประกอบชิ้นส่วนย่อยของเครื่องซักผ้า เครื่องอบแห้ง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานให้ได้มาตรฐาน รา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
28ฝ่ายผลิตอะไหล่อิเลคทรอนิค Assembly ผู้ชาย นิคมเหมราช2 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี Line 0989885398 Ploy
✅ ประกอบชิ้นงานย่อย ✅ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานเครื่องซํกผ้า หรือชิ้นงานอบแห้ง ✅ ใช้เครื่องมือวัดเช่น เวอร์เนีย เกจวัดได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
29ด่วน! วุฒิม.6 ขึ้นไป พนักงานควบคุมเครื่องจักร (มีประสบการณ์)@ชลบุรี สมัครงานโทร&ไลน์ 083-988-4933 พี่รัก
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิตควบคุมเครื่องจักร หน้าที่ ควบคุมเครื่องจักรสำหรับตัด ดัดงอ ขึ้นรูป/ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน/ตรวจสอบชิ้นงานหลังการตัด ดัดงอ ขึ้นรูป/วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาหน้างาน รายได้ เงินเด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
30รับด่วน!!พนักงานประกอบชิ้นส่วน @นิคมเหมราช2 (10,080+ฟิกส์4,500+โอที) สมัครงานโทร&ไลน์ 083-988-4933 พี่รัก
รับด่วน จำนวนมาก พนักงานประกอบเครื่องซักผ้า @นิคมอุตสาหกรรมเหมราช2 ตำแหน่ง พนักงานประกอบชิ้นส่วน หน้าที่ ประกอบชิ้นส่วนย่อยของเครื่องซักผ้า เครื่องอบแห้ง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานให้ได้มาตรฐาน รา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด