ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 47 หน้า จำนวน 467 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
71ช่างเย็บ,ตัด,แพทเทิร์น
ตัดเย็บผ้าชุดเครื่องนอนทุกชนิด(ผ้าปู,ปลอกหมอน,ผ้ารองกันเปื้อน), ทำแพทเทิร์นงานเย็บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทรุ่งแสงไทย อินเตอร์แมทเทรส จำกัด
72ช่างปรับฉีด (เครื่องฉีดพลาสติก)
1. ด้านการควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 2. ด้านการควบคุมการผลิต 3. ด้านการควบคุมเครื่องจักร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
73พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
ตรวจสอบการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ตั้งแต่ขั้นตอนรับ-ระหว่างผลิต-สำเร็จรูป ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บาแล็นซ์ แพ็คกิ้ง จำกัด
74พนักงานฝ่ายผลิต
ผลิตอาหารสัตว์ให้ได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน และทันต่อความต้องการของลูกค้า - ปฎิบัติงานที่ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ หรือ - ปฎิบัติงานที่ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
75Scaffolding Supervisor
- ตรวจสอบงานนั่งร้านให้เป็นไปตามหลักกฎหมายนั่งร้าน - ดูแล ควบคุม แก้ไขนั่งร้าน เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานทำงานด้วยความปลอดภัย - ตรวจสอบการอัพเดตแท็กให้ตรงตามเวลาสม่ำเสมอทุกๆ 7 วัน - รายงานผลการปฎิบัติงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สแคฟแท็คซ์ อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด
76ฝ่ายผลิต
เคลือบงาน ตัดงาน และออกไปติดตั้งสติ๊กเกอร์นอกสถานที่ทำงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอล เค เค พริ้นติ้ง จำกัด
77พนักงานผลิต
งานในไลน์การผลิต และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด
78เจ้าหน้าที่ผลิต
-จัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุ ตามแผนการผลิตประจำวัน -ควบคุมการทำงานของเครื่องให้ผลิตงานได้คุณภาพมาตรฐานและปริมารตามโปรแกรมการผลิตที่กำหนด -ดูแลติดตามและประเมิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด
79Product Development
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง เข้าใจเรื่องวัสดุการก่อสร้าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ จำกัด
80Production Supervisor
Position: Production Supervisor (Able to work on shift.) Job Description: Responsible for Production duty. -Control production line and man management. -Supervise operators lead the continous im...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน พิมพ์ขาล บิสิเนส จํากัด