ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 47 หน้า จำนวน 467 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
71 รับสมัครงาน ผู้ที่อยากทำงานหลังบ้านหลังบ้าน Back Office เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง ติดต่อโทร 0639153198 พี่ชิน
สถานที่ทำงาน : สีลม บางรัก ลักษณะของงาน : 1. ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Telesales ให้ถูกต้องตามกฎของบริษัทและคปภ. 2. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า #ทำงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
72ช่างยนต์หรือช่างกลโรงงานหรือช่างโยธา
สามารถซ่อมบำรุงรถยนตร์ในโรงงานและเครื่องจักรในโรงงานได้ (ปฏิบัติงานที่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออการ์นิค จำกัด
74เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง (ประสานงาน+คีย์เอกสาร)
จดบันทึกข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อมูล, รายการบันทึก และจัดเก็บ ทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับงานระบบซ่อมบำรุง ตามมาตรฐาน ISO งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ศิริมิตร จำกัด
75พนักงานฝ่ายผลิต ประจำสุขุมวิท ซอย 69
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. แปรรูปวัตถุดิบ 2. บรรจุวัตถุดิบตามน้ำหนัก หรือ ตามขนาด 3. จัดเก็บวัตถุดิบตามชนิด 4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทูดาริ เอฟบีซี จำกัด
76Sr. Industrial Engineer
วิเคราะห์วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานตามแผนการผลิต รวมทั้งวิธีการควบคุมการทำงาน และต้นทุนการผลิต และวิธีทำงานโดยความปลอดภัย เพื่อให้ประสิทธิภาพ การผลิตสูงขึ้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลอฟบาซ จำกัด
77ผู้จัดการฝ่ายซัพพายเชน /Supply Chain Manager
1. วางแผนระบบ Inventory, Movement, วิเคราะห์ต้นทุนการจัดวางพื้นที่ (FIFO) 2. วางแผน, ควบคุมระบบการขนส่งทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 3. วางแผน, ควบคุมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งภายในประเทศ และต่างประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลอฟบาซ จำกัด
78ผู้จัดการฝ่ายผลิตเสื้อผ้า /Garment Production Manager
1.วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ในงานผลิต 2.สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ในกระบวนการผลิต 3.ดำเนินการผลิตสินค้าได้ตามแผนงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด 4.สามารถนำเสนอ จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลอฟบาซ จำกัด
79เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างการจัดเก็บ - บันทึกและทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เนเชอรัลยูนิต จำกัด
80Production Leader
เคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง Leader ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไวท์แพคเกจจิ้ง จำกัด