ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 47 หน้า จำนวน 467 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
82ช่างทำอะไหล่
1.อ่านใบสั่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.สามารถทำชิ้นงานได้ตามกำหนดของใบสั่งงาน 3.สามารถใช้เครื่องมือ เช่น เครื่องเจาะ เครื่องเจียร เครื่องปั๊ม เป็นต้น ในการทำชิ้นงานต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
83ช่างประกอบ
ประกอบเตียงแต่ละประเภท ตามใบสั่งงานของหัวหน้า โดยต้องเรียนรู้และจดจำชิ้นส่วน และ ลักษณะการประกอบของเตียงแต่ละตัว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
84วิศวกรควบคุมการผลิต
1. รับออเดอร์การสั่งซื้อสินค้าจากฝ่ายขาย 2. วางแผนการผลิตและกำหนดการส่งมอบสินค้า 3. วิเคราะห์และพัฒนาการผลิตให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ 4. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
85ช่างเย็บผ้า
1. ตัด - เย็บผ้าหนังตามออร์เดอร์ที่ได้รับมอบหมาย 2. เย็บ และ ประกอบที่นอนตอนเดียว หรือ สี่ตอน 3. ทำงานตามใบสั่งานที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
86ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Manager Production)
- วางแผนการผลิต, กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ, ต้นทุนการผลิต, การส่งมอบ) - ประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต - จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต - ตรวจสอบและปรับปรุงกระบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตไกย่า จำกัด
87พนักงานฝ่ายผลิต
- ตัดแต่ง ตกแต่ง รีแพ็ค ผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้ากำหนด - รับผิดชอบห้องปฏิบัติงาน - รักษาคุณภาพสินค้า - ควบคุมดูแลความสะอาด ความพร้อมของเครื่องมือเครื่องใช้และบริเวณสถานที่ในการปฏิบัติงาน - รายงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตไกย่า จำกัด
88พนักงานประจำคลังสินค้า (รับด่วน!!หลายอัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจรับ-จัดเก็บ-จ่ายสินค้าสำเร็จรูป ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแล ทำความสะอาด พื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 5ส. อย่างสม่ำเสมอ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
89หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ตรวจรับสินค้าเมื่อมีสินค้ามาส่ง 2. จ่ายสินค้าเมื่อมีเอกสารการเบิกสินค้ามา 3.ควบคุมดูแลสินค้าที่อยู่ภายในคลังสินค้าที่รับผิดชอบ 4.บันทึกและจัดเก็บ Stock card ทุกครั้งที่มีการรับเข้า-จ่ายออก ของ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
90รองหัวหน้าตรวจสอบคุณภาพ QC
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานQC / Packing / รับสินค้า - ควบคุมและตรวจสอบการUpdate ข้อมูล Order Status ในส่วนที่่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด