ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 37 หน้า จำนวน 367 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
4เจ้าหน้าที่ช่างสร้างและพัฒนา
ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานสร้างและพัฒนาด้านเทคนิคการผลิตภายในโรงงาน เช่นในการสร้างพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สนับสนุน และพัฒนากระบวนการผลิต และสนับสนุนงานหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด
5เจ้าหน้าที่ผลิต
-จัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุ ตามแผนการผลิตประจำวัน -ควบคุมการทำงานของเครื่องให้ผลิตงานได้คุณภาพมาตรฐานและปริมารตามโปรแกรมการผลิตที่กำหนด -ดูแลติดตามและประเมิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด
6เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง
ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและตรวจสอบสภาพเครื่องจักรรวมทั้งบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงาน และปฏิบัติงานประจำวันจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นให้เป็นที่เรียบร้อยและถูกต้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด
8พนักงานช่างเทคนิค
1.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ 2.ควบคุมการเปิด ปิดเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร 3.ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในอาคารให้มีสภา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
9หัวหน้าช่างเทคนิค Senior Technician
1.วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรภายในอาคารได้ (Preventive Maintenance Schedule) 2.ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
10เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
1.ควบคุมติดตามดูแลรักษาเครื่องจักรและชิ้นส่วนของเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 2.ตรวจเช็คและเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรก่อนการทำงานทุกวัน 3.แก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อการผลิตและคุณภาพของงานที่เกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.เค.โฟรเซน ฟิช แอนด์ ฟู้ด จำกัด