ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 108 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานProgrammer/System Admin/IT
1เจ้าหน้าที่ไอที/Online
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Illustrator ได้เป็นอย่างดี - มีความรู้เกี่ยวกับการตลาด Online - วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมโดยใช้การตลาดออนไลน์ - มีความรู้เกี่ยวกับสื่อทาง Facebook , Line เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
2System Analyst
 Gather and analyze end users' and system requirements to develop system specifications and hand over to vendors (internal and external) for further development.  Develop and handle in-house small...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
3Full Stack Developer (Web + Mobile)
• มีประสบการณ์ทำงานหรือพัฒนาโปรแกรมมาอย่างน้อย 3-5 ปี • มีความสามารถลึกซึ้งใน PHP or Ruby, NodeJS, ReactJS, React Native, SQL, Drupal & Wordpress for Admin Panel, Building API services (REST and SOAP...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
4Software Engineering
- Architect large, efficient, and scalable systems - Design and implement core, backend software components - Design and implement user interfaces of the systems - Work with the team to propose ide...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
5Senior Engineer
• Work in an agile team to build / develop features and technologies across various aspects of the Java stack, primarily focused on Spring Boot and Spring Cloud / NetflixOSS. • CI/CD deployments on a...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
6IT Developer ASP.NET
Develop and maintain Microsoft .Net code to integrate with tools including K2 BlackPearl Workflow and Microsoft SharePoint....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
7Network Administrator
• ประสานงาน/แก้ไขปัญหาของระบบ Network ที่สำนักงานใหญ่และสาขา 24 ชั่วโมง • เชื่อมต่อระบบ Network กับอุปกรณ์อื่น ๆ • ประสานงานการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ Server และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ระบบ Net...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
8Test Manager
• Responsible to tracking, follow up and review the test design and execution for all test levels such as unit test, integration test, system test and to ensure that can deliver as planned. • Develop...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
9Data Service Engineer
• Work with business domain experts to identify data that is relevant for analysis. • Implement solution for data services for internal customers. • Retrieve and prepare data (automated if possible)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
10Data Engineer
• Develop big data solutions for batch processing and near real-time streaming. • Retrieve, prepare, and process a rich data variety of data sources. • Work with business domain experts, data scient...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด