ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า จำนวน 90 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานProgrammer/System Admin/IT
1เจ้าหน้าที่ IT (Programmer)
- ตรวจสอบและสนับสนุนระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่ติดตั้งทั้งหมดรวมถึงคอมพิวเตอร์พีซีเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายความปลอดภัยและระบบโทรศัพท์ - จัดให้มีการดูแลระบบรวมถึงการบำรุงรักษาการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ กลุ่มปัญ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ริคโค่ 65 จำกัด
2Project Manager (Insurance System) ด่วน!!!
-At least 3 years’ experience in Business Analyst or Project Manager. -Good Knowledge of Technology and Business, IT Project Management (Insurance System) -Preferable job experience in Insurance or...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3พนักงาน IT Support
1. ดูแล ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และซ่อมบำรุงระบบ Hardwear , Softwear , Network , Server , Internet , LAN , WIFI และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ภายในองค์กร 2. ติดตั้งลงโปรแกรม Windows , Office และโปรแกรมอื่นๆ 3. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
4เจ้าหน้าที่ IT
- การแก้ไข Notebook, PC, Printer, Software และมีความรู้ทางด้าน Network - แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่ได้รับจาก User - ทำรายงานปัญหาและติดตามผลการแก้ปัญหา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เชาวน์ดี อีสาน จำกัด
5IT Support
ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และให้คำแนะนำในการใช้ • ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร อาทิ ระบบ Lan อีเมล์ อินเตอร์เน็ต สำรองข้อมูล • ทดสอบและติด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอกกัวออร์เรนจ์ ซอฟท์แวร์ จำกัด
6IT Sales Manager
- ดูแลบริหารงานทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร - วางแผนและดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายและเครื่องมือชี้วัดผลการดำเนินงานรายเดือน เช่น จำนวนยอดขาย กำไร จำนวนลูกค้า ความพึงพอใจลูกค้า - สรุปรายงานรายสัป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอกกัวออร์เรนจ์ ซอฟท์แวร์ จำกัด
7IT Sale
- เมื่อทราบความต้องการของลูกค้า ต้องหาคนในทีมเข้าไปพรีเซนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Solution - เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาและใช้งานเสนอผู้บริหาร - ประสานงาน ติดตามผลความคืบหน้าของใบเสนอราคา - สาม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอกกัวออร์เรนจ์ ซอฟท์แวร์ จำกัด
8IT Network Engineer
- ดูแลระบบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ระบบ Network ระบบกล้อง CCTV - จัดทำตารางการทำงานตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจำทุกเดือนและการเก็บ Backup ข้อมูล Congratulations - ดูแลรับผิดชอบระบบ Sever AIX / Hyper-v / ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอกกัวออร์เรนจ์ ซอฟท์แวร์ จำกัด
9IT Support ด่วน!!
- Support เครื่องคอมพิมเตอร์สำนักงาน และ ระบบ Link Internet - ส่งไฟล์ข้อมูลเพื่อทำเพลท - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามรัฐ จำกัด
10Onsite & Service Management
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการติดตั้ง แก้ไขปัญหา บำรุงรักษา Desktop ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)