ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 133 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานWeb programer/Webmaster
2Software Specialist and Programmer
1. กำกับดูแล Analyze Workflow ระบบงานของบริษัทฯ (ธุรกิจ IT Service) ให้เป็นมาตรฐาน และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 2. สามารถ ทำเอกสาร/เข้าใจ ในเอกสาร ER Diagrams , Work Flow Diagram, Data dictionary 3. ควบค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
3.Net Programmer [ประจำสาขากรุงเทพ]
เขียนโปรแกรม พัฒนาระบบด้วย .Net Technology **ประจำสำนักงานสาขา กรุงเทพฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟแกรมเมอร์
4Project Manager (PM)
• Analysis and design project followed customer requirements • Facilitate the definition of project scope, goals, and deliverables • Define project tasks, resources, and project planning • Provide ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟแกรมเมอร์
5System Analysis (SA)
• รับ Requirement จากลูกค้า • ออกแบบระบบ Flow การทำงาน ออกแบบ ER Diagram • ออกแบบ Database • มอบหมายงานให้โปรแกรมเมอร์ในทีม • จัดทำเอกสารเช่น Requirement Specification...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟแกรมเมอร์
6Programmer (โปรแกรมเมอร์)
เขียนโปรแกรมพัฒนาระบบงาน EDI Esso,ระบบแจ้งซ่อม ,ระบบเชื่อมต่อ GSM ใหม่กับระบบ EPR ใหม่ ระบบ GSM ใหม่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
7Programmer
- รับผิดชอบการพัฒนาโปรแกรมใช้งานภายในบริษัท โดยใช้ภาษาพัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อเติมเต็มความต้องการของพนักงาน - ส่งเสริม ปรับปรุง กระบวนการทำงานภายในองค์กรให้กับแผนกต่างๆ เพื่อเพิ่ม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
8Programmer
เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 คน ทำหน้าที่: • ประสานงานกับ User ส่วนงานต่างๆ เช่น หน่วยงานการตลาด , ฝ่าย IT เพื่อเก็บข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาระบบ • พัฒนาระบบเพิ่มเติม เช่น Work Flow ในกรณีมีการเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทบิลวัน โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
9Software Engineer
- พัฒนาระบบและเชื่อมโยงฐานข้อมูล(MySQL) - Bulid and deploy application. - จัดหา Solution เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน - ตรวจสอบและแก้ไขปัญาที่เกิดขึ้นภายในระบบ - เฝ้าสังเกตและตรวจสอบระ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมเซิร์ฟ จำกัด
10เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม
1.จัดเก็บ รวบรวมความต้องการพัฒนา ปรับปรุง ปรับแต่งโปรแกรม จัดหา Content เขียน Web Application และพัฒนา Mobile 2.สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน HW และ SW และมาประยุกต์ในการใช้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)