ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 16 หน้า จำนวน 153 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานWeb programer/Webmaster
12Programmer
บริษัท สเกลจีโอเทค จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับการทำ แผนที่ ภูมิศาสตร์ สำรวจข้อมูล และพัฒนาระบบ ซึ่งรับทำโครงการต่างๆ จากหน่วยงาน/ภาครัฐ/เอกชน รายละเอียดงาน -----------------------------------------...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สเกลจีโอเทค จำกัด
13Programmer
1)ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรม การผลิต ศูนย์กระจายสินค้า การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า 2)ประสานงานลูกค้าเพื่อออกแบบระบบสารสนเทศ ตามความต้องการของลูกค้า ทำสื่อPresent จากการออกแบบระบบเพื่อน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด
14PHP Programmer (รับสมัครด่วน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ พัฒนาเว็บไซต์ ทดสอบ ดูแลแก้ไขปัญหาระบบโดยใช้ PHP Phyton CodeIgniter MySQL MS SQL Angular JavaScript ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัพบีน จำกัด
16IT Technical Support Officer
-ติดตั้ง / ตรวจสอบ / แก้ไขปัญหาเครื่องลูกข่ายภายในองค์กรทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ -ดูแลจัดการงานบริการด้านไอทีตามที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลจัดการงานส่วนความปลอดภัยของข้อมูลภายในระบบขององค์กรให้เป็นไปอย่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
17Programmer
ออกแบบและพัฒนาระบบ application monitoring and control solution. IOT Platform, sensor www.vdevsoft.co.th...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเดฟซอฟท์ จำกัด
20โปรแกรมเมอร์
1.รับข้อมูลจากลูกค้าเพื่อประเมินและเสนอราคา 2.เขียนโปรแกรมชุดคำสั่งต่างๆ ใช้โปรแกรม VB.net, ภาษา C 3.ติดตั้งโปรแกรมของเครื่องชั่งต่าง และสอนการใช้งาน 4.พัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น 5.งานอื่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด