ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 16 หน้า จำนวน 153 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานWeb programer/Webmaster
41iOS Developer
• Minimum of 2 years of iOS mobile app development. • Must have degree in IT Computer Sci, Computer Engineer or any computer related field. • Key Skills: SWIFT. • Experience in banking project (opt...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน พิมพ์ขาล บิสิเนส จํากัด
42Frontend Developer
• Minimum 2 years of experience in frontend programming. • Must have degree in IT Computer Sci, Computer Engineer or any computer related field. • Key skill: JSP or Angular. • Experience in banking...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน พิมพ์ขาล บิสิเนส จํากัด
43Java Backend Developer
• Minimum 2 years of experience in programming; JAVA programming, backend development • Must have degree in IT Computer Sci, Computer Engineer or any computer related field • Key Skills: Java, Strut...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน พิมพ์ขาล บิสิเนส จํากัด
44Functional Tester
• Minimum 1 year of experience in Mobile Testing & Web Testing. • Must have degree in IT Computer Sci, Computer Engineer or any computer related field. • Experience in Manual Testing, Full loop of S...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน พิมพ์ขาล บิสิเนส จํากัด
45เจ้าหน้าที่ IT(เขียนWeb site ได้)
1.เขียน Web site ดูแลเว็บไซด์ ของบริษัทฯให้Up date อยู่เสมอ 2.สำรองข้อมูลในระบบคอมฯของทุุกฝ่ายงานและสาขา 3.ตรวจเช็คการใช้งานของคอมพิวเตอร์ และจัดทำทะเบียนประวัติ 4.ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที/ควบคุมแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
46Technical Support/Senior Technical Support
หน้าที่หลักคือ การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Level-1 และ Level-2 ทางด้าน Software, Hardware, Printer รวมถึงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น - ทำหน้าที่เป็นจุดแรกในการรับเรื่องร้องขอด้าน IT - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด
47เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและสนับสนุนการใช้งานระบบ
สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้การฝึกอบรม จัดทำคู่มือการใช้งาน และดูแลให้คำปรึกษาการใช้งานระบบโปรแกรมแก่ผู้ใช้งานทั้งที่มีสำนักงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
48นักพัฒนาโปรแกรม (Software Developer / Programmer)
รับผิดชอบในการพัฒนาซอฟต์แวร์และปรับแต่งโปรแกรมของระบบ e-Document, e-Workflow, e-Signature, e-Security, e-Office, Mobile Office, Mobile Application & ERP สำหรับการใช้งานผ่านเครื่อง PC และ Smart Devic...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
49Senior Android Developer
• Design and develop applications for the Android platform • Contribute to all aspects of the software development lifecycle • Participate in Agile/Scrum software development process • Collaborate ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
50 WORDPRESS DEVELPER
You will participate in the individual and team based design and development efforts on large client websites.  You will learn to and have the opportunity to consult on client project goals (UI/UX, S...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด