ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 40 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรขาย/Sale Engineer
1Sales Engineer
• Contact and visit existing and potential customers and propose the products, solutions and/or projects • Follow up business opportunities and maintain good business relation with new and existing c...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด
2พนักงานขาย
ขายสินค้า ตามที่รับมอบหมาย ในเขตที่รับผิดชอบ งานด้าน รถยกฟอร์คลิฟท์ อะไหล่ งานเช่า งานซ่อม ต้องออกหาลูกค้า มีใบขับขี่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พัฒน์ยนต์ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด
3Sales Engineer/วิศวกรฝ่ายขาย
- ดูแลลูกค้าเก่าและใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรม - ให้คำปรึกษาและแนะนำอุปกรณ์นิวแมติค(กระบอกลม,วาล์ว,ชุดกรองลม,ข้อต่อลมต่างๆ) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทคเวิร์ค จำกัด
4Government Project Sale(พนักงานขาย กลุ่มลูกค้าโครงการราชการ)
ดูแลงานขายสินค้า IT /เครื่องพริ้นเตอร์ /เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องใช้สำนักงาน/วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงงานบริการของทางบริษัท ฯ ในกลุ่มลูกค้าโครงการราชการ และ ติดตามการผลการนำเสนอขายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
6SALE EXECUTIVE (พนักงานขาย)...ต้องการด่วน ++++
นำเสนอขายสินค้า งานบริการของทางบริษัท ฯ และเน้นขายงานโครงการของหน่วยงานรัฐบาล กระทรวง กรม กอง ต่าง ๆ และโคางการของหน่วยงานภาคเอกชน และต้องติดตามงาน ผลการนำเสนอขายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้ากา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
7วิศวกรขาย Sale Engineer
- แนะนำบริการของบริษัทให้กับลูกค้า - ตรวจแบบก่อสร้าง - ประสานงานกับลูกค้าและบริษัท - ติดตามดูแลลูกค้าหลังการขาย - ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากทางลูกค้า - ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์ตโฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
8Production Engineer Sub-Leader
1.ทดลอง ทดสอบ และวิเคราะห์ในสายการผลิตเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตปัจจุบันและงานใหม่ -จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ -เบิกวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง -ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในก...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์
9Sale Engineer
ดูแลกการตลาด วางกลยุทธ์ในการทำตลาด ดูแลกลูกค้าในกลุ่มผู้รับเหมา โรงงานอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
10วิศวกรขาย (Sale Engineer)
- นำเสนอและแนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า - วางแผนการขายและดูแลรับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายของบริษัท - จัดทำเอกสารใบเสนอราคา เอกสารการขาย ใบสั่งซื้อ และสัญญาขาย - ประสานงานกับหน่วยงานภา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินดี้เทคโซลูชั่น จำกัด