ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 35 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรขาย/Sale Engineer
21Sales Engineer ประจำกรุงเทพมหานคร
1. การขาย , การให้คำปรึกษา และเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับนายจ้าง 2. ใช้โปรแกรม CRM (Customer Relation Management) : จัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ไม่ว่า จะเป็นการขาย การตลาด แ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
22Sales Engineer ประจำกรุงเทพมหานคร (บริษัทในเครือ)
1. การขาย , การให้คำปรึกษา และเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับนายจ้าง 2. ใช้โปรแกรม CRM (Customer Relation Management) : จัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ไม่ว่า จะเป็นการขาย การตลาด แ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
23Telecommunication Senior Sale Manager หัวหน้าฝ่ายขาย โทรคมนาคม
-เปิดกลุ่มลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทในกลุ่ม Telecommunication (AIS True CAT TOT, Huawei, System Integrator , Service Provider) ประเภทงาน FTTX IBC 4G LTE 5G -หาช่องทาง และ ดูแลธุรกิจการขายกับ ลูกค้าหลัก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จํากัด
24เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า
ประสานงานขายระหว่างลูกค้า กับ เจ้าหน้าที่ทดสอบ และหน่วยงานราชการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทสติ้ง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด
25Sale Engineer
• งานขาย/นำเสนองาน รับผลิตและติดตั้งป้าย • งานขาย/นำเสนองาน รับผลิตงานตัดเครื่อง cnc • งานขาย/นำเสนองาน รับผลิตงาน Inkjet...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โอเมก้า พีอา โปรเจค จำกัด
26ผู้จัดการฝ่ายขาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ - วิเคราะห์ผลการสำรวจตลาดในภาพรวมและความต้องการของลูกค้าในการนำระบบโซล่าเซลล์ไปใช้งานทั้งการติดตั้งบนหลังคาและอุปกรณ์ประหยัดไฟ - กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Executive Services Co.,Ltd.
27Sales Engineer เครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC
1. รับผิดชอบงานขายเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric และสินค้าอื่นๆของบริษัทฯตามนโยบายและเป้าหมายการขาย 2.เก็บบัญชีการขาย 3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กันยง จำกัด
28พนักงานธุรการ/ประสานงานขาย
ติดตต่อประสานงานขายและหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า , พบปะลูกค้า และงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แกรนด์วัน ภูรินท์ จำกัด
29Sales Engineer ฝ่ายขายระบบ/ดูแลโครงการ (Project)
1. นำเสนอระบบโทรศัพท์/ตู้สาขาโทรศัพท์และ solutions ใหักับลูกค้า 2. ติดตามโครงการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.ซี. เซ็นเตอร์ โอเอ จำกัด
30เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Executives)
นำเสนอสินค้า ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์ กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.ซี. เซ็นเตอร์ โอเอ จำกัด