ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 35 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรขาย/Sale Engineer
31เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Executives)
นำเสนอสินค้า ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์ กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.ซี. เซ็นเตอร์ โอเอ จำกัด
32Sales Engineer
1. ติดต่อเสนอขายสินค้า 2. เข้าพบลูกค้า วัดหน้างาน และติดตามงาน 3. ประสานงานขายกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
34Sale Engineer (วิศวกรขาย)
รับผิดชอบการขายเครื่องมือวัดละเอียดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องวัดงาน 3 มิติ แบบไม่สัมผัสงาน (3D Noncontact Measuring System) และ เครื่องทดสอบสปริง (Spring Tester) เป็นต้น ให้บรรลุเป้าหมายตาม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินแฟคท์ เทคโนโลยี ซีสเต็ม จำกัด
35วิศวกรขาย (Sales Engineer)
- ขายไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิค เครื่องทำความสะอาดน้ำมัน (Oil Purify) อุปกรณ์ไฮดรอลิค - เสนองานขาย จัดเตรียมเอกสาร ยื่นซองประกวดราคา ติดต่อประสานงานทุกขั้นตอนจนจบงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โชคสุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
36เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale Engineer)
เสนองานลูกค้า ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานราชการและเอกชน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด
37Presale / Sale engineer
งานขายโครงการ วิเคราะห์สเป็กอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด
38พนักงานขาย (Sales Engineer) รับด่วน!!
หน้าที่และความรับผิดชอบ - นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ดูแล และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในความรับผิดชอบ - ติดตั้ง อบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับม...ดูรายละเอียด
องค์กร : Code Plus Co.,Ltd.
39Sale Engineering (พื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล )
- รับผลิตแม่พิมพ์ยาง แม่พิมพ์พลาสติก จากเครื่อง CNCและการกลึงจากเครื่องมิลลิ่ง และเครื่องCNC Late - รับผลิตงาน Part ตามออเดอร์ของลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี.เอ.โมลด์ แอนด์ พาร์ท จำกัด
40Sale Engineering
1.สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้ 2.มีความรู้เรื่องแม่พิมพ์ยาง-แม่พิมพ์พลาสติกหรือเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 3.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี.เอ.โมลด์ แอนด์ พาร์ท จำกัด